Chi cục Thuế Thanh Chương hoàn thành thu ngân sách trước 6 tháng

(Baonghean.vn) - Chi cục Thuế Thanh Chương hiện quản lý 160 doanh nghiệp và 1.300 hộ kinh doanh. Quá trình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm, Chi cục Thuế Thanh Chương đã về đích kế hoạch thu năm 2018.

Với nhiều biện pháp quản lý thuế hiệu quả như: Chủ động chương trình kế hoạch, đề ra những biện pháp, giải pháp cụ thể trong từng lĩnh vực công tác, phối hợp có hiệu quả với các ban, ngành từ huyện đến các xã, thị trấn nên đến 30/6/2018, số thu của Chi cục Thuế Thanh Chương  đạt 98,417 tỷ đồng, đạt 118% so với dự toán Cục Thuế giao, 104% so với dự toán huyện giao, trong đó tiền sử dụng đất là 64,451 tỷ đồng đưa Thanh Chương trở thành huyện đầu tiên về đích trong chỉ tiêu thu nộp ngân sách.

Hầu hết các sắc thuế, lĩnh vực thu đều đạt kết quả cao so với cùng kỳ; trong đó có những sắc thuế thu đạt khá như: Thu từ Lĩnh vực thuế NQD đạt 68,7 % so với dự toán và bằng  228 % so với cùng kỳ; Tiền sử dụng đất đạ 210,6% so với dự toán và bằng 4.925 % so với cùng kỳ.

Công ty CP may xuất khẩu Venture Nghệ An ở Thanh Chương. Ảnh: Mai Hoa
Để tiếp tục thực hiện tốt công tác thu ngân sách những tháng còn lại của năm 2018, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu thi đua, ông  Mai Văn Đông, Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Thanh Chương cho biết: Chi cục Thuế Thanh Chương sẽ phối hợp và huy động sức mạnh tổng hợp từ chính quyền địa phương, các ngành trên địa bàn, tiếp tục cải cách hành chính về thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế. 
Chi cục Thuế Thanh Chương tăng cường công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế cũng như các tổ chức được ủy nhiệm thu thuế, phí, lệ phí trên địa bàn.
Chống thất thu ngân sách một số lĩnh vực và tham mưu UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành chống thất thu thuế kinh doanh vận tải; kiện toàn ban chỉ đạo thu nợ thuế để chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương có biện pháp quyết liệt về đôn đốc thu nợ thuế, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trân Châu

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới