mask

Chỉ số giá tiêu dùng sẽ được công bố theo tiêu thức mới

Chỉ số giá được công bố theo 11 nhóm cấp I, và 3 nhóm cấp II và chia theo khu vực thành thị, khu vực nông thôn…

Tổng cục Thống kê cho biết, từ tháng 1/2016, cơ quan này sẽ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng tháng của cả nước, 6 vùng kinh tế, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo các tiêu thức mới.

Cụ thể là chỉ số giá chung, chỉ số giá 11 nhóm cấp I, và 3 nhóm cấp II  (gồm lương thực, thực phẩm và ăn uống ngoài gia đình) và chia theo khu vực thành thị, khu vực nông thôn.

1
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)  năm 2016 sẽ được công bố theo tiêu thức mới.

Giá tiêu dùng được tính theo 5 gốc so sánh năm gốc 2014, cùng kỳ năm trước, tháng 12 năm trước, kỳ trước và chỉ số giá bình quân cùng kỳ. chỉ số giá vàng và chỉ số giá USD tiếp tục không bao gồm trong chỉ số giá tiêu dùng nhưng cũng được công bố hàng tháng cùng với chỉ số giá tiêu dùng.

Đáng lưu ý, danh mục mặt hàng đại diện sử dụng trong điều tra giá tiêu dùng cũng đã thay đổi. Qua khảo sát thị trường tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Thống kê đã loại bỏ một số hàng hóa không còn được tiêu dùng phổ biến, đồng thời bổ sung những mặt hàng mới. Tổng số mặt hàng trong “rổ” hàng hóa thời kỳ 2015 – 2020 là 654 mặt hàng, tăng 82 mặt hàng so với “rổ” hàng hóa thời kỳ trước./.

Theo VOV

Tin mới