mask

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP. Vinh nhiệm kỳ 2019-2024

(Baonghean.vn) - Đại hội đại biểu MTTQ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã hiệp thương cử 65 đại biểu vào Ủy ban MTTQ thành phố khóa mới và cử bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vinh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Sáng 22/5, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Vinh đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động nhiệm kỳ 2014-2019; đề ra chương trình hành động và hiệp thương cử vào Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vinh nhiệm kỳ 2019-2024. 

Hơn 62 tỷ đồng an sinh xã hội, từ thiện

Quang cảnh đại hội đại biểu
Quang cảnh đại hội đại biểu MTTQVN thành phố Vinh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ảnh: Minh Chi
Nhiệm kỳ 2014-2019, hoạt động của MTTQ và các thành viên thành phố đã có nhiều đổi mới, sáng tạo cả về nội dung, phương thức hoạt động; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể, thiết thực và tham mưu cho cấp ủy và tăng cường vai trò của Đảng đối với hoạt động của MTTQ.
Đoàn kết xây dựng thành phố Vinh văn minh, phát triển. Ảnh: Minh Chi
Đoàn kết xây dựng thành phố Vinh văn minh, phát triển. Ảnh: Minh Chi

Theo đó, công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân được đổi mới theo hướng sâu sát, cụ thể, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì đi vào thực chất, tạo được sức lan tỏa.

Trong nhiệm kỳ, MTTQ các cấp đã vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp hơn 163 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng. Quỹ Vì người nghèo huy động được hơn 11 tỷ đồng và chương trình Tết vì người nghèo qua 4 năm phát động đã huy động được gần 13 tỷ đồng; huy động hơn 38 tỷ đồng cho các loại quỹ nhân đạo từ thiện; Quỹ “Chung tay, góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam"... 

MTTQ thành phố và các phường, xã cũng đã có nhiều trăn trở, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện theo Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; chủ trì triển khai hoạt động đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền cơ sở với nhân dân theo định kỳ hàng năm tại các phường, xã; gắn với giám sát sau đối thoại để đảm bảo các kiến nghị, bức xúc của nhân dân được giải quyết triệt để.  

Các đại biểu hiệp thương cử 65 vị vào Ủy ban MTTQ thành phố khóa XVIII. Ảnh: Minh Chi
Các đại biểu hiệp thương cử 65 vị vào Ủy ban MTTQ thành phố khóa XVIII. Ảnh: Minh Chi

Trong 5 năm, MTTQ các cấp  thành phố tổ chức 159 chuyên đề về vệ sinh an toàn thực phẩm; thu, chi, quản lý các nguồn quỹ nhân đạo từ thiện; công tác cải cách hành chính, đạo đức công vụ; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân…

 

Đoàn kết xây dựng thành phố văn minh, phát triển

Với chủ đề đại hội “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, đồng thuận xây dựng thành phố Vinh văn minh, phát triển”, đại hội đã đề ra 5 chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024.  

Trọng tâm là tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh…

65
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và thành phố tặng hoa chúc mừng 65 vị được hiệp thương cử vào Ủy ban MTTQVN thành phố khóa XVIII. Ảnh: Minh Chi

Trên tinh thần dân chủ, đại hội đã hiệp thương cử 65 vị vào Ủy ban MTTQ thành phố Vinh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ủy ban MTTQVN thành phố Vinh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2019-2024 đã tiến hành họp bầu cử chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố Vinh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố Vinh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tin mới