mask

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chấn chỉnh công tác tham mưu văn bản

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn gửi giám đốc các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc chấn chỉnh công tác tham mưu văn bản...
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chấn chỉnh công tác tham mưu văn bản ảnh 1

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 11 của UBND tỉnh. Ảnh tư liệu Phạm Bằng

Theo đó, thời gian qua, các sở, ngành, địa phương đã thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND tỉnh. Tuy nhiên, văn bản tham mưu của một số cơ quan, đơn vị chưa đúng thẩm quyền hoặc vượt thẩm quyền theo quy định,...

Để khắc phục tình trạng nêu trên, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu:

1. Giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn số 5958/UBND-TH ngày 5/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng, tiến độ tham mưu giải quyết công việc.

- Trực tiếp ký trình các văn bản tham mưu:

+ Trình Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kỳ họp HĐND tỉnh, phiên họp UBND tỉnh, phiên họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và các văn bản tham mưu UBND tỉnh gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương (trừ các văn bản góp ý có nội dung đơn giản).

+ Các nội dung về quy hoạch (kể cả điều chỉnh quy hoạch), kế hoạch, chương trình, đề án; chủ trương đầu tư các dự án (kể cả điều chỉnh, gia hạn, thu hồi,...); chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy; công tác cán bộ, biên chế; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

+ Các nội dung quan trọng khác.

2. Đối với các văn bản trình UBND tỉnh phê duyệt: Yêu cầu các cơ quan, đơn vị gửi các sở, ngành (theo chức năng quản lý Nhà nước được giao, tham mưu xử lý) thẩm định, trình UBND tỉnh, tránh việc gửi vượt cấp.

3. Giao Văn phòng UBND tỉnh khi nhận được văn bản trình không đảm bảo yêu cầu, tối đa trong 2 ngày làm việc, trả các hồ sơ, tờ trình nếu cơ quan chủ trì ký trình không đúng thẩm quyền, chưa đầy đủ hồ sơ theo quy định; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê bình, đồng thời, thông báo Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh để xem xét thi đua hàng năm.

Yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc thực hiện.

Tin mới