Chủ tịch UBND tỉnh: Tiếp tục hoàn thiện Quy hoạch tỉnh, đảm bảo tiến độ đề ra

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là hết sức quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, vừa là tiền đề, vừa là động lực để phát triển tỉnh trong thời gian tới.

Sáng 14/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc làm việc để nghe và cho ý kiến vào dự thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Tại cuộc làm việc, đại diện đơn vị tư vấn đã báo cáo tóm tắt dự thảo Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Báo cáo đã phân tích, đánh giá, dự báo các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2020; phản ánh rõ hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2011-2020; hiện trạng sử dụng đất, thực trạng phát triển đô thị, nông thôn và tiểu vùng; hiện trạng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; hoạt động quốc phòng, an ninh, đối ngoại và những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Báo cáo cũng đánh giá rõ điểm mạnh điểm yếu, cơ hội, thách thức của tỉnh.

Cùng đó, dự thảo báo cáo cũng đã nêu lên các định hướng phát triển trọng tâm của tỉnh, gồm 2 khu vực động lực tăng trưởng (thành phố Vinh mở rộng và KKT Đông Nam mở rộng); 3 đột phá chiến lược, 4 hành lang kinh tế (hành lang kinh tế ven biển phía Đông, hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh; hành lang kinh tế Quốc lộ 7, hành lang kinh tế Quốc lộ 48A); 5 lĩnh vực trụ cột phát triển và 6 trung tâm đô thị.

Đại diện đơn vị tư vấn trình bày báo cáo. Ảnh: Phạm Bằng
Đại diện đơn vị tư vấn trình bày báo cáo tóm tắt dự thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Phạm Bằng
Lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương nghe đơn vị tư vấn trình bày dự thảo Quy hoạch tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng
Lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương nghe đơn vị tư vấn trình bày dự thảo Quy hoạch tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Báo cáo cũng nêu rõ phương án phát triển ngành, lĩnh vực quan trọng; phương án phát triển hạ tầng kỹ thuật, phát triển hạ tầng xã hội, quốc phòng - an ninh; phương án tổ chức không gian kinh tế - xã hội, các khu chức năng; phương án quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn; phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện; phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai...

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các địa phương đã đóng góp nhiều ý kiến xung quanh vấn đề định hướng không gian phát triển; phát triển hệ thống đô thị, hạ tầng logistics, hạ tầng kỹ thuật... Lãnh đạo các sở, ngành cũng đóng góp các ý kiến xung quanh các quy hoạch về năng lượng, hạ tầng giao thông, quy hoạch phát triển đô thị, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, hạ tầng y tế, không gian phát triển du lịch ...

Đồng chí Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND TP. Vinh đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy hoạch tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND TP. Vinh đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy hoạch tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở TN&MT đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy hoạch tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở TN&MT đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy hoạch tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

TIỀN ĐỀ, ĐỘNG LỰC CHO TỈNH PHÁT TRIỂN 

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, công tác lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ hết sức quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, vừa là tiền đề, vừa là động lực để phát triển tỉnh trong thời gian tới.

"Đây là nội dung quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới các ngành, lĩnh vực, địa phương. Vì thế, yêu cầu người đứng đầu các ngành, lĩnh vực, địa phương tập trung thời gian, quan tâm phối hợp với đơn vị tư vấn để tiếp tục hoàn thiện bản quy hoạch tốt nhất", Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu và khẳng định, quan điểm trong lập quy hoạch tỉnh là không cầu toàn, nhưng không chủ quan, không đơn giản hóa.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Người đứng đầu UBND tỉnh cũng đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của đơn vị tư vấn và các ngành, địa phương trong thời gian qua và đến hôm nay đã đưa ra được nội dung báo cáo tổng hợp quy hoạch, báo cáo tóm tắt, báo cáo 49 nội dung tích hợp, hệ thống các bản đồ liên quan với 6.400 trang tài liệu. 

Để tiếp tục hoàn thiện quy hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn, các ngành, địa phương bám sát nhiệm vụ quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt và các văn bản Luật, Nghị định để thực hiện. Các nội dung quy hoạch cần phải được rà soát đầy đủ, trình bày có trọng tâm, trọng điểm, súc tích, ngắn gọn, chỉ đưa vào những nội dung chính, quan trọng, thực sự ưu tiên để thực hiện.

Mặt khác, tiếp tục rà soát, xử lý những vấn đề mang tính chất liên ngành, liên huyện để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả. Đặc biệt, trong quy hoạch phải đảm bảo giữa ngành gắn kết giữa quy hoạch của tỉnh, quy hoạch của vùng, quy hoạch quốc gia, đặc biệt là quy hoạch của 2 tỉnh: Thanh Hóa và Hà Tĩnh. 

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng
Lãnh đạo các sở, ngành tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Người đứng đầu UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với liên danh tư vấn rà soát, tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến của các ngành, địa phương tại buổi họp. Rà soát, hoàn thiện hồ sơ để tiếp tục báo cáo UBND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 4/2022. Đồng thời, tham mưu tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của chuyên gia, của MTTQ, cộng đồng theo quy định. Phấn đấu hoàn thành việc lấy ý kiến trong tháng 5/2022, để đến tháng 7/2022 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đối với giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu rà soát, đánh giá hiện trạng, phương án phát triển, nhiệm vụ, giải pháp và đặc biệt là danh mục các dự án ưu tiên đầu tư. Trong đó, tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm để đạt được các mục tiêu phát triển, tháo gỡ nút thắt đang vướng.

Từng ngành phải rà soát, kiểm tra số liệu, thông tin, nhận định, đánh giá, chỉ tiêu, định hướng, quan điểm, các giải pháp phát triển. Cùng đó, phải phối hợp với đơn vị tư vấn để lấy ý kiến các bộ, ngành Trung ương, chậm nhất là giữa tháng 5/2022 phải hoàn thành công tác này. 

Lãnh đạo các địa phuơng tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng
Lãnh đạo các địa phương tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đối với các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu rà soát toàn bộ nội dung liên quan để đưa vào trong quy hoạch tỉnh theo nguyên tắc lựa chọn vấn đề ưu tiên, làm sao đạt mục tiêu quy hoạch được thông qua nhưng phải tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện. Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung, nhiệm vụ được phân công.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã trực tiếp cho ý kiến chỉ đạo cụ thể vào các nội dung trong dự thảo quy hoạch tỉnh. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đối với phần đánh giá hiện trạng thì đơn vị tư vấn phải rà soát kỹ, phải chuẩn hóa các nội dung. Đưa ra đúng mục tiêu phát triển cũng như các chỉ tiêu về thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người, độ che phủ rừng, phát triển du lịch.../.

Tin mới