mask

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn lưu ý thành phố Vinh tăng cường nắm bắt tình hình Nhân dân, chủ động dự báo tình hình để chủ động các phương án đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật và thực sự là ngày hội của toàn dân.
1
Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát công tác bầu cử của Ủy ban bầu cử tỉnh, sáng 12/4, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh tiếp tục có cuộc kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại thành phố Vinh. Ảnh: Mai Hoa

Cùng tham gia đoàn có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh và một số thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh.

Đảm bảo cơ cấu theo quy định

Kiểm tra công tác bầu cử tại phường Đông Vĩnh, bên cạnh ghi nhận sự bài bản, nghiêm túc trong chỉ đạo, đồng chí  Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh cũng lưu ý, do có nhiều cán bộ ở phường và các khối được kiện toàn sau đại hội, lần đầu tham gia vào các tổ chức phụ trách bầu cử, chưa có nhiều kinh nghiệm, vì vậy các thành viên cần nghiên cứu, tìm hiểu kỹ luật bầu cử, các quy định, đảm bảo công tác bầu cử thực hiện đúng luật.

Đặc biệt quan tâm xây dựng kịch bản, phân nhiệm cụ thể cho từng thành viên tổ bầu cử một cách cụ thể; tiếp tục rà soát, bổ sung các thông tin liên quan đến danh sách cử tri nếu có sai sót; tổ chức vận động tranh cử cho các ứng cử viên đảm bảo dân chủ, công bằng, đúng luật…

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại thành phố Vinh ảnh 2

Đoàn đã kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 3, phường Đông Vĩnh. Ảnh: Mai Hoa

Đoàn kiểm tra Ủy ban bầu cử tỉnh giám sát việc triển khai công tác bầu cử tại xã Thanh Tiên. Ảnh: Mai Hoa
Đoàn kiểm tra Ủy ban bầu cử tỉnh giám sát việc triển khai công tác bầu cử tại phường Đông Vĩnh. Ảnh: Mai Hoa

Làm việc với Ủy ban bầu cử thành phố Vinh, đoàn kiểm tra của tỉnh cũng đánh giá cao sự chủ động, tích cực của thành phố, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử.

Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử thực hiện đúng luật và tiến độ thời gian theo quy định.

Ngoài ủy ban bầu cử được thành lập ở từng cấp, thành phố đã thành lập 7 ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố tại 7 đơn vị bầu cử và 206 tổ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Đồng chí Nguyễn Văn Lư -
Đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó trưởng Ban chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố báo cáo công tác triển khai bầu cử trên địa bàn thành phố. Ảnh: Mai Hoa

Việc xác định cơ cấu, thành phần, số lượng người giới thiệu ứng đại biểu HĐND thành phố và phường, xã theo đúng quy định và qua 2 vòng hiệp thương đều đáp ứng đúng về cơ cấu tỷ lệ nữ, trẻ tuổi, ngoài Đảng, tái cử.

Cụ thể, sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, trong danh sách 60 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố được lập sơ bộ có tỷ lệ nữ 45%; trẻ tuổi 36,7%; ngoài Đảng 16,7%; tái cử 23,3%.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh tham gia ý kiến tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Mặc dù trên địa bàn thành phố có số lượng người ứng cử đại biểu ở 4 cấp lớn với tổng hơn 1.650 người, nhưng nhờ sự chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương có người ứng cử, cho nên việc lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được tổ chức khoa học, chặt chẽ, dân chủ, khách quan.

Kết quả, cơ bản người ứng cử đều đạt tín nhiệm từ 98,4% trở lên, chỉ có 3 trường hợp cấp xã đạt tín nhiệm 50,4%.

Công tác tuyên truyền cả bề sâu và bề nổi được thành phố chú trọng; đồng thời chủ động các phương án đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhất là chủ động giải quyết đơn thư, xử lý các khó khăn trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải - Giám đốc Sở Tài chính, thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh cho ý kiến về
Đồng chí Nguyễn Xuân Hải - Giám đốc Sở Tài chính, thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh nêu một số nội dung tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa
Rà soát đảm bảo mọi cử tri đều được thực hiện quyền bầu cử

Tại cuộc làm việc, sau khi nghe ý kiến của các thành viên đoàn kiểm tra tỉnh nêu một số vấn đề mà thành phố cần quan tâm, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh nhấn mạnh: Giai đoạn tiếp theo của công tác chuẩn bị bầu cử yêu cầu tiến độ nhanh hơn và đòi hỏi thận trọng, chính xác, quyết định sự thành công của cuộc bầu cử.

Vì vậy, thành phố Vinh cần tăng cường cử cán bộ chỉ đạo cơ sở; gắn với đó là cần đánh giá, phân loại địa bàn để có sự tập trung chỉ đạo cụ thể, phù hợp với từng địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh lưu ý một số nội dung đối với thành phố. Ảnh: Mai Hoa

Quan tâm tập huấn nghiệp vụ cho cơ sở, đặc biệt là các tổ bầu cử, tránh chủ quan, thiếu tập trung; có thể xây dựng kịch bản quy trình và những công việc trong ngày bầu cử cho các tổ bầu cử thao tác một cách nhuần nhuyễn, không để sai sót.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh cũng lưu ý thành phố chỉ đạo các phường, xã, khối, xóm, quá trình niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên cần tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, tránh hư hỏng, rách nát.

Đoàn kiểm tra Ủy ban bầu cử tỉnh giám sát việc triển khai công tác bầu cử tại xã Thanh Tiên. Ảnh: Mai Hoa
Đoàn kiểm tra của Ủy ban Bầu cử tỉnh kiểm tra khu vực bỏ phiếu tại phường Đông Vĩnh. Ảnh: Mai Hoa

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh cũng nêu một số yêu cầu liên quan đến công tác hiệp thương lần thứ ba phải chú trọng về cơ cấu, đặc biệt là chất lượng những người ứng cử đưa vào danh sách chính thức bầu cử.

Tổ chức cho các ứng cử viên vận động bầu cử dân chủ, công khai, bình đẳng và đúng luật. Tiếp tục rà soát cơ sở vật chất và rà soát cử tri, trong đó phân định rõ từng nhóm cử tri được bầu đại biểu 4 cấp và 3 cấp, kể cả lưu ý ở một điểm trại tạm giam, cơ sở cai nghiện, đảm bảo các cử tri thực hiện quyền bầu cử của mình.

Tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân, chủ động dự báo tình hình để chủ động các phương án đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh tặng quà chúc tết cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Tin mới