mask

Đồng chí Nguyễn Văn Thông: Phát huy vai trò Mặt trận và các đoàn thể trong cuộc bầu cử

(Baonghean.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đề nghị MTTQ , đoàn thể chính trị và các hội cần phối hợp tập trung tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên tham gia tích cực cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sáng 9/4,Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị và các hội, quý I/2021. Đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 

a
Dự hội nghị có đồng chí Võ Thị Minh Sinh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các đoàn thể chính trị và các hội. Ảnh: Thanh Lê

THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

Quý I/2021, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và các hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác.

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và các hội tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống dịch Covid -19; vui Xuân đón Tết an toàn, tiết kiệm; phòng chống dịch trong sản xuất nông nghiệp.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh phát biểu về công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Ảnh: Thanh Lê
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh phát biểu về công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Ảnh: Thanh Lê

Đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền các tầng lớp nhân dân hướng về Đại hội XIII của Đảng, thực hiện tốt các nhiệm vụ sau Đại hội Đảng toàn quốc; chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy sơ kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương đảm bảo thiết thực, hiệu quả; làm tốt công tác tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp.

Đồng thời tổ chức các hoạt động vì cộng đồng, xã hội, thực hiện chính sách an sinh xã hội thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kha Văn Tám
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kha Văn Tám thông tin thành lập các tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp. Ảnh: Thanh Lê

TẬP TRUNG CHO CÔNG TÁC BẦU CỬ

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ các hoạt động của MTTQ và các đoàn thể; đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp để hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Trong đó, thông tin về công tác đại hội phụ nữ cấp cơ sở; MTTQ, các đoàn thể và tổ chức hội tham gia công tác bầu cử; chăm lo thị trường nông thôn tiêu thụ nông sản, tỉnh có cơ chế, chính sách mạnh khuyến khích đầu tư công nghiệp chế biến nông sản; quan tâm quản lý nhà nước về giống cây ăn quả; phát triển các mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững; vấn đề thu hồi xe công đối với MTTQ và các đoàn thể.

Quan tâm triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam;  tổ chức gặp mặt các tổ chức thiện nguyện; phát triển tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp; quản lý bán hàng đa cấp; phối hợp tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp…

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Quang Tùng phát biểu cơ chế chính sách đầu tư chế biến nông sản. Ảnh: Thanh Lê
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Quang Tùng phát biểu về cơ chế chính sách đầu tư chế biến nông sản. Ảnh: Thanh Lê

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đánh giá cao vai trò của MTTQ, các đoàn thể và các hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị thường xuyên và trọng tâm từng đơn vị, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Định hướng nhiệm vụ trong quý 2/2021, đồng chí Nguyễn Văn Thông đề nghị MTTQ đoàn thể chính trị và các hội cần phối hợp phát huy vai trò của mình, tập trung tuyên truyền vận động đoàn viên hội viên tham gia tích cực cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông kết luận hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông kết luận hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Cùng đó tập trung công tác phòng, chống dịch covid -19 nhất là tuyên truyền người lao động trong các doanh nghiệp nơi tập trung đông người; đẩy mạnh công tác hướng dẫn giúp đỡ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, chủ động tham gia thị trường, sản xuất theo chuỗi giá trị, phòng chống dịch gia súc, gia cầm có hiệu quả.

Đồng thời MTTQ, các đoàn thể chính trị và các hội cần xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ  XIII; tổ chức đại hội hội liên hiệp phụ nữ các cấp; tuyên truyền đoàn viên, hội viên không tham gia các hình thức kinh doanh đa cấp biến tướng…

Tin mới