mask

Có 51 đơn vị quân đội đóng quân ở 10 tỉnh bầu cử sớm

Theo báo cáo của Cơ quan thường trực về bầu cử trong quân đội, toàn quân đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Chính trị và các văn bản của Quốc hội, Chính phủ, Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng về bầu cử.

Cán bộ, chiến sỹ đảo Song Tử Tây xem danh sách niêm yết cử tri. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Cán bộ, chiến sỹ đảo Song Tử Tây xem danh sách niêm yết cử tri. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền; thực hiện chặt chẽ quy trình giới thiệu nhân sự, lập hồ sơ tham gia ứng cử; chủ động phối hợp thực hiện lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú; thành lập tổ bầu cử, lập và niêm yết danh sách cử tri, viết thẻ cử tri đúng quy định, bảo đảm tiến độ.

Toàn quân đã thành lập 913 tổ bầu cử tại 913 khu vực bỏ phiếu; 2.398 đơn vị không đủ điều kiện thành lập khu vực bỏ phiếu riêng sẽ tham gia bỏ phiếu chung với nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Đến thời điểm này, số cán bộ quân đội được giới thiệu ứng cử HĐND các cấp là 1.300 đồng chí; có 51 đơn vị quân đội đóng quân ở 10 tỉnh đã được Hội đồng Bầu cử quốc gia nhất trí cho bầu cử sớm.

Các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng các phương án sẵn sàng chiến đấu, tổ chức luyện tập hơn 1 vạn lượt các phương án bảo vệ an toàn doanh trại, kho tàng nơi đóng quân; phối hợp chặt chẽ với công an xây dựng và triển khai kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử, nhất là vào những thời điểm quan trọng, các địa bàn trọng yếu, các điểm bỏ phiếu.

Theo qdnd.vn/vietnamplus.vn

Tin mới