mask

Công tác thi đua khen thưởng gắn với mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

(Baonghean.vn) - Góp ý dự thảo Chỉ thị “Về việc nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025", đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, Chỉ thị cần nêu rõ tinh thần công tác thi đua khen thưởng gắn với mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Sáng 3/2, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Hồng Vinh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức họp nghe và cho ý kiến dự thảo Chỉ thị “về việc nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025.”

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Thảo luận tại hội nghị, ý kiến các đại biểu đề nghị nội dung của Chỉ thị cần tránh tình trạng chung chung, chia tỷ lệ theo năm, phát hiện, động viên khuyến khích tinh thần đổi mới, sáng tạo của các cơ quan đơn vị trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, chuyển khát vọng của tỉnh trở thành khát vọng của toàn cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Văn Dũng góp ý vào nội dung dự thảo Chỉ thị. Ảnh: Thanh Lê
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Văn Dũng góp ý vào nội dung dự thảo Chỉ thị. Ảnh: Thanh Lê

Từng cấp, từng ngành, từng cá nhân đăng ký nội dung thi đua cụ thể, đặt ra mục tiêu phấn đấu. Để thực hiện hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trước hết cán bộ, đảng viên phải tiên phong, gương mẫu.

Kết luận tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, Chỉ thị cần nêu rõ tinh thần công tác thi đua khen thưởng gắn với mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hoàng Văn Nhiên phát biểu
Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Hoàng Văn Nhiên phát biểu nội dung của Chỉ thị cần khuyến khích tinh thần đổi mới, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Ảnh Thanh Lê

Vì vậy nội dung của Chỉ thị phải cụ thể hóa, tránh tình trạng chung chung, lẫn lộn với công tác thi đua, khen thưởng nói chung. Đồng thời cần yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng mô hình, điển hình cụ thể và phải có tính lan tỏa.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn thiện nội dung để Chỉ thị phải có sức sống, tính hiệu triệu và có tính bắt buộc.

Tin mới