Đại hội Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2022

(Baonghean.vn) - Ngày 28/2, Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Nghệ An tổ chức Đại hội khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Tới dự, có đại diện Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Nghệ An trực thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT. Nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ đã khẳng định vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, bám cơ sở, chỉ đạo quản lý, kiểm tra thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả, được đánh giá là đơn vị tiên phong thực hiện cơ chế tự chủ trong ngành Nông nghiệp của tỉnh.
v
Đồng chí Nguyễn Khắc Lâm - Bí thư Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng trình bày báo cáo chính trị tại đại hội. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Nhiệm kỳ qua, Chi bộ luôn quan, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, tham mưu, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát và huy động nguồn thu, thực hiện tốt công tác giải ngân tiền dịch vụ môi trường rừng, công tác trồng rừng thay thế, truyền thông về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng...
Đến nay, Quỹ đã giải ngân theo tiến độ hoàn thành các dự án trồng rừng thay thế hơn 42 tỷ đồng, tương ứng với diện tích rừng trồng đã thay thế là trên 4.391 ha (do 33 lượt dự án trên địa bàn tỉnh thực hiện). Đồng thời, Quỹ tập trung xúc tiến, ký 41 hợp đồng ủy thác với các cơ sở sử dụng dịch vụ môi trường rừng và nguồn thu đó được giải ngân kịp thời phục vụ công tác dịch vụ môi trường rừng...
zĐại điện Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu tại Đại hội và mong muốn, Cấp ủy Chi bộ phát huy mọi nguồn lực, lãnh đạo đơn vị, vận dụng những cơ hội, tháo gỡ khó khăn. vướng mắc, đề ra các giải pháp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Nhiệm kỳ qua, Quỹ hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ III đề ra, chất lượng hoạt động của Chi bộ và đơn vị ngày càng chuyển biến rõ rệt trên các mặt. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, quy chế dân chủ cơ sở, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBVC người lao động. Đổi mới phương thức lãnh đạo và năng lực lãnh đạo của chi bộ, chất lượng đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Sau nhiều ý kiến thảo luận của đại biểu, Đại hội thống nhất phương hướng, mục tiêu và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2022 là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về chính trị, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Phối hợp đồng bộ, thống nhất giữa Đảng, chuyên môn và các tổ chức, đoàn thể trong xây dựng và phát triển cơ quan Quỹ thành một tập thể thống nhất, đoàn kết nhất trí về chính trị, tư tưởng và tổ chức, vững mạnh về chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời kỳ mới, thực hiện thắng lợi 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã đề ra.
B
Ra mắt Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Đại hội đã bầu Chi ủy gồm 5 đồng chí và đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, được bầu là Bí thư Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng nhiệm kỳ 2020 - 2022. Cũng tại Đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT.

Tin mới