mask

Đại hội XIII: Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(Baonghean.vn) - Tiếp tục chương trình làm việc, cuối giờ chiều 30/1, các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Trước đó, chiều 28/1, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.

Đại hội XIII: Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ảnh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Đại hội XIII: Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ảnh 2
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Đại hội XIII: Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ảnh 6
Các đại biểu đoàn Nghệ An vào Trung tâm Hội nghị quốc gia dự phiên làm việc chiều 30/1.
Đại hội XIII: Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ảnh 7
Các đại biểu vào Trung tâm Hội nghị quốc gia dự phiên làm việc chiều 30/1.

Tin mới