mask

​Thảo luận nhân sự dự kiến giới thiệu vào BCH Trung ương Đảng khóa XIII

(Baonghean.vn) - Ngày 29/1, Đại hội XIII của Đảng làm việc cả ngày tại đoàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
​Thảo luận nhân sự dự kiến giới thiệu vào BCH Trung ương Đảng khóa XIII ảnh 1
Các đại biểu đoàn Đảng bộ tỉnh Nghệ An trao đổi bên lề phiên làm việc chiều 29/1. Ảnh: Thanh Duy

Buổi sáng, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu tài liệu và thảo luận về nhân sự được dự kiến giới thiệu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; ghi Phiếu ứng cử, đề cử (bổ sung) vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tiếp đó, Tiểu ban Nhân sự nhận báo cáo của các đoàn về việc ứng cử, đề cử. Đoàn Chủ tịch nghe các đồng chí trưởng đoàn báo cáo về danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

​Thảo luận nhân sự dự kiến giới thiệu vào BCH Trung ương Đảng khóa XIII ảnh 2
Các nữ đại biểu đoàn Đảng bộ tỉnh Nghệ An trao đổi bên lề phiên làm việc chiều 29/1. Ảnh: Thành Duy

Buổi chiều, Đoàn Chủ tịch thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến các đoàn. Các đại biểu ghi Phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

​Thảo luận nhân sự dự kiến giới thiệu vào BCH Trung ương Đảng khóa XIII ảnh 3
Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An dự Đại hội XIII của Đảng rời khỏi phòng họp đoàn, hoàn thành phiên làm việc chiều 29/1 theo chương trình Đại hội. Ảnh: Thành Duy
​Thảo luận nhân sự dự kiến giới thiệu vào BCH Trung ương Đảng khóa XIII ảnh 4
Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An dự Đại hội XIII của Đảng chụp ảnh lưu niệm tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - nơi diễn ra Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Đoàn Chủ tịch họp để xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử. Đoàn Thư ký xin ý kiến Đoàn Chủ tịch về những vấn đề Đại hội cần biểu quyết trong các văn kiện Đại hội XIII.

Tin mới