mask

Giá xăng dầu tiếp tục tăng

Từ 15h, mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng 389 đồng, RON 95 III tăng 472 đồng, các mặt hàng dầu tăng 330-484 đồng.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết, với việc điều chỉnh này, giá xăng E5 RON 92 lên tối đa 15.518 đồng mỗi lít. RON 95 giá cao nhất 16.479 đồng mỗi lít. Dầu diesel là 12.376 tăng 484 đồng một lít. Dầu hỏa là 11.188 tăng 411 đồng mỗi lít, Dầu madut tối đa 12.272, tăng 330 đồng.


VND Diễn biến giá xăng dầu Từ tháng 5 đến nay Xăng E5 RON 92 Xăng RON 95 Ngày 13/5 Ngày 28/5 Ngày 12-6 Ngày 27/6 Ngày 13/7 Ngày 28/7 Ngày 12-8 Ngày 27/8 Ngày 11-9 Ngày 26/9 Ngày 12-10 Ngày 27/10 Ngày 11-11 Ngày 26/11 Ngày 11-12 Ngày 26/12 12k 14k 16k 10k 18k

Để hạn chế mức tăng, nhà điều hành tiếp tục sử dụng công cụ từ Quỹ bình ổn. Lần này, liên Bộ không trích quỹ đối với xăng E5 RON 92, dầu diesel, dầu hỏa và dầu madut. Xăng RON 95 được trích mức 100 đồng một lít, tương đương kỳ điều hành lần trước.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết, nếu không tiếp tục chi Quỹ bình ổn, giá các loại xăng dầu sẽ tăng so với giá hiện hành khoảng 530-1.589 đồng một lít.

 
Giá xăng dầu tiếp tục tăng ảnh 1
Ảnh minh họa

Cơ quan điều hành cũng chi 1.200 đồng từ quỹ đề bù cho mỗi lít xăng E5 RON 92, kỳ trước là 1.000 đồng, RON 95 là 350 đồng, kỳ trước là 200 đồng. Dầu madut là 200 đồng một kg, dầu diesel là 300 đồng một lít, tương đương kỳ trước. Dầu hỏa chi ở mức 500 đồng một lít, kỳ trước là 400 đồng một lít.

Tin mới