mask

HĐND tỉnh thông qua 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

(Baonghean.vn) - Tại phiên làm việc sáng nay (20/7), kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVII đã quyết nghị thông qua Nghị quyết nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Thành Cường
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Thành Cường.

Theo đó, trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018, phân tích những tồn tại, thách thức đặt ra, HĐND tỉnh đã đưa ra 12 nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm nhằm đạt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cả năm 2018, nhất là tốc độ tăng GRDP; thu ngân sách; giảm nợ thuế và giải quyết các vấn đề tồn tại, bức xúc.

Cụ thể, các ngành, các cấp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 theo kịch bản đã đề ra, đề cao trách nhiệm người đứng đầu các ngành, lĩnh vực, địa phương quyết liệt hành động, đảm bảo tiến độ phát triển trên tất cả các ngành, lĩnh vực để đạt kết quả cao nhất; gắn với đó tập trung kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị nhằm đề ra những giải pháp có hiệu quả.

Trong sản xuất, yêu cầu các cấp, các ngành tập trung tháo gỡ khó khăn cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nhằm thúc đẩy tăng trưởng.

Đại biểu Nguyễn Văn Độ tham gia thảo luận tại phiên làm việc. Ảnh: Thành Cường
Đại biểu Nguyễn Văn Độ tham gia thảo luận tại phiên làm việc. Ảnh: Thành Cường.

Về nông nghiệp, tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và sản lượng trên đơn vị diện tích gắn với mở rộng thị trường tiêu thụ; nghiên cứu phát triển nông nghiệp đa chức năng dựa trên những lĩnh vực có lợi thế so sánh của tỉnh; tiếp tục tích tụ, tập trung đất đai tạo điều kiện để cơ cấu lại sản xuất ngành nông nghiệp, bảo đảm sử dụng hiệu quả tài nguyên, đất đai; triển khai thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn...

Về công nghiệp, định hướng cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng phát triển những dự án công nghệ mới, tiên tiến, đảm bảo về môi trường; gắn với lựa chọn những ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh, có giá trị gia tăng cao, sử dụng nhiều lao động, trả lương hợp lý, đảm bảo các điều kiện lao động cho công nhân để ưu tiên phát triển; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

Đại biểu Nguyễn Thị Lan (Đô Lương) tham gia ý kiến tại phiên thảo luận thông qua nghị quyết. Ảnh: Thành Cường
Đại biểu Nguyễn Thị Lan (Đô Lương) tham gia ý kiến tại phiên thảo luận thông qua nghị quyết. Ảnh: Thành Cường

Về dịch vụ, thực hiện cơ cấu lại và phát triển nhanh các ngành dịch vụ có thế mạnh, nhất là dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, thương mại, y tế, giáo dục, du lịch, văn hóa và những ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao; tập trung thực hiện Chương trình hành động số 55-CTr/TU ngày 04/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2030. Song song với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, giá cả trên địa bàn, nhất là đối với những mặt hàng thiết yếu.

Về đầu tư, tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại, cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư; gắn hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, đôn đốc triển khai các dự án đã có chủ trương, giấy phép đầu tư và xử lý vướng mắc trong hồ sơ, thủ tục, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm như dự án Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An, dự án Khu công nghiệp WHA Hemaraj, các dự án của Tập đoàn FLC, Tập đoàn Masan, Tập đoàn TH...; đôn đốc, đẩy nhanh thực hiện kế hoạch rà soát, thu hồi các dự án không triển khai thực hiện; triển khai có hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Đức Anh
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Ảnh: Thành Cường.

Nghị quyết nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 cũng đề ra các nhóm nhiệm vụ về tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản;  tăng cường công tác thu, quản lý chặt chẽ chi ngân sách nhà nước; chăm lo các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đảm bảo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; quản lý tốt tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động công tác phòng cháy, chữa cháy và phòng, chống bão lụt.

Đó còn là nhóm giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo; thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, củng cố niềm tin của cả hệ thống, doanh nghiệp, nhân dân, tạo đồng thuận trong xã hội.

Tin mới