mask

[Infographic] 10 quyền và nghĩa vụ người tiêu dùng cần biết

(Baonghean.vn) - Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã có hiệu lực gần 8 năm (từ 1/7/2011), thế nhưng, có rất nhiều người tiêu dùng vẫn chưa biết cách bảo vệ quyền lợi chính mình...
[Infographic] 10 quyền và nghĩa vụ người tiêu dùng cần biết ảnh 1

Tin mới