[Infographic] Những con số ấn tượng của Nghệ An giai đoạn 2011-2019

(Baonghean.vn) - Giai đoạn 2011-2019, các lĩnh vực kinh tế - xã hội Nghệ An đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Đây là những tiền đề để tỉnh xây dựng chiến lược kinh tế xã hội giai đoạn mới.

Tin mới