mask

Nam Đàn hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Kết luận buổi thẩm tra huyện NTM tại Nam Đàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng đề nghị huyện cần nhanh chóng hoàn thiện các tiêu chí để trình cấp có thẩm quyền công nhận huyện Nam Đàn đạt chuẩn nông thôn mới. 

Chiều 28/12, đoàn công tác của UBND tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng- Trưởng ban Tổ chức thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn của tỉnh làm trưởng đoàn đã thẩm tra huyện đạt chuẩn Nông thôn mới tại Nam Đàn. Cùng đi có đại diện các sở, ban ngành, Văn phòng điều phối thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh.

Đoàn đi thực tế tại mô hình sản xuất rau an toàn tại xã Vân Diên. Ảnh: Xuân Hoàng
Đoàn đi thực tế tại mô hình sản xuất rau an toàn tại xã Vân Diên. Ảnh: Xuân Hoàng

Trước khi làm việc với huyện Nam Đàn, đoàn đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn như: sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, điện, trường, trạm, giao thông, thủy lợi nội đồng, các thiết chế văn hóa cơ sở.

Báo cáo của UBND huyện Nam Đàn cho thấy: Từ năm 2011 đến nay, toàn huyện đã huy động nguồn lực xây dựng gần 100 hạng mục công trình, trị giá hơn 1.500 tỷ đồng. Ngoài ra nhân dân hiến hơn 212.350 m2 đất, tháo dỡ, di dời gần 29 ngàn m2 tường rào, đóng góp gần 122 ngàn ngày công để xây dựng nông thôn mới.

 Bộ mặt NTM huyện Nam Đàn. Ảnh tư liệu
Nông thôn Nam Đàn đang đổi mới. Ảnh tư liệu

Đến hết năm 2017, Nam Đàn đã có 23/23 xã đạt chuẩn NTM. Theo kết quả tự đánh giá, đến nay huyện Nam Đàn đạt cả 9 tiêu chí chuẩn huyện NTM, gồm các tiêu chí về quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, y tế - văn hóa - giao dục, sản xuất, môi trường, an ninh - trật tự và tiêu chí về chỉ đạo xây dựng NTM.

Nhìn chung, thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM đã tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong huyện theo hướng tích cực. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng công nghiệp hóa, sản xuất hàng hóa. Các cụm công nghiệp vừa và nhỏ tiếp tục thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh vào đầu tư. Cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên.

Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì làm việc với huyện Nam Đàn. Ảnh: Xuân Hoàng
Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với huyện Nam Đàn. Ảnh: Xuân Hoàng

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, các thành viên trong đoàn thẩm tra của tỉnh đã tham gia ý kiến đánh giá việc thực hiện các tiêu chí huyện NTM. Các ý kiến cho rằng, huyện đã thực hiện tốt các tiêu chí, tuy nhiên cần phải tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí trong thời gian tới theo hướng xây dựng Nam Đàn thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng đề nghị huyện cần nhanh chóng hoàn thiện các tiêu chí để trình cấp có thẩm quyền công nhận huyện Nam Đàn đạt chuẩn nông thôn mới; tiếp tục quan tâm thực hiện tốt một số tiêu chí còn hạn chế như đẩy nhanh việc xây dựng cánh đồng mẫu lớn; Quy hoạch khu xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn của huyện; đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch theo đề án được phê duyệt.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng cũng ghi nhận các kiến nghị của huyện để tỉnh xem xét giải quyết trong thời gian tới. Huyện cũng khẩn trương hoàn thiện các thủ tục hồ sơ để trình Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM trong năm 2017./.

Xuân Hoàng

Tin mới