mask

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị trong LLVT tỉnh

(Baonghean.vn) - Nhiều năm qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được cấp uỷ, chỉ huy các cấp trong LLVT tỉnh Nghệ An quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ.

Ngay sau khi có quy chế số 438/QĐ-CT của Tổng cục chính trị về công tác giáo dục chính trị, Bộ CHQS tỉnh đã nhanh chóng tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện thay thế cho Quy chế 916/QĐ-CT; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án của Bộ quốc phòng về “Đổi mới công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới”. Hàng năm, Đảng ủy các cấp đã có Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị; thường xuyên cụ thể hóa Nghị quyết, hướng dẫn, kế hoạch của trên vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ của cấp ủy cấp mình.

Giáo dục truyền thống đơn vị cho các chiến sỹ mới ở Trung đoàn 764.
Giáo dục truyền thống đơn vị cho các chiến sỹ mới ở Trung đoàn 764.

Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc học tập, quán triệt, triển khai chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp. Tiêu biểu như trong 6 tháng đầu năm 2016, Bộ CHQS tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và thông báo nhanh kết quả các Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII); tổ chức quán triệt, triển khai Quyết định số 438/QĐ-CT ngày 21/3/2016 của Tổng Cục chính trị về Ban hành Quy chế giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ Việt Nam, Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 124-CT/QUTW ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới (2011- 2016)... bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, có chất lượng tốt.

Đại tá Trần Nguyên Dương - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh kiểm tra hòm phiếu và công tác trang trí khu vực bầu cử.
Đại tá Trần Nguyên Dương - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh kiểm tra hòm phiếu và công tác trang trí khu vực bầu cử.

Các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị cho bộ đội. Ngoài tổ chức lên lớp tập trung còn vận dụng nhiều hình thức, phương pháp như tuyên truyền, phổ biến nhanh nghị quyết, thông báo chính trị - thời sự, ngày chính trị văn hóa tinh thần. Thường xuyên gắn giáo dục chính trị với tổ chức phong trào thi đua, thực hiện các cuộc vận động trong và ngoài quân đội, đặc biệt là thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Huấn luyện tư thế quỳ bắn súng Tiểu liên AK
Huấn luyện tư thế quỳ bắn súng Tiểu liên AK.

Cấp uỷ, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp thường xuyên kiện toàn cán bộ giảng dạy chính trị đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, đi vào hoạt động có nền nếp. Tổ chức bồi dưỡng nội dung đi sâu vào quy trình, phương pháp chuẩn bị bài giảng, công tác nắm, quản lý tư tưởng, kỷ luật bộ đội.

Nhiều cơ quan, đơn vị đã kết hợp kinh phí trên cấp, với kinh phí tiết kiệm của đơn vị để mua sắm mới các trang thiết bị kỹ thuật đầu tư cho hoạt động giảng dạy. Chất lượng và kết quả giáo dục chính trị cho các đối tượng trong lực lượng vũ trang tỉnh từng bước được nâng lên.

Các cơ quan, đơn vị đã tiến hành giáo dục chính trị theo hướng tăng cường tính sáng tạo, tự nghiên cứu của người học cho đối tượng sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp. Trung đoàn 764 đã giảng dạy theo đúng nội dung, chương trình đã quy định cho các chiến sỹ mới. Các huyện, thị, thành tổ chức huấn luyện sát thực tiễn nhiệm vụ địa phương cho lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên...

Cán bộ, chiến sỹ Đại đội 20 huấn luyện vượt vật cản.
Cán bộ, chiến sỹ Đại đội 20 huấn luyện vượt vật cản.

Với những kết quả trên, công tác giáo dục chính trị đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức, củng cố bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn đóng quân. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng trong LLVT tỉnh luôn chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các quy định đơn vị, nội bộ đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đơn vị không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng phải xử lý. Năm 2015, Bộ CHQS tỉnh được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Để tập trung khắc phục những mặt hạn chế, tồn tại, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị trong LLVT tỉnh thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh đã và đang lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chỉ huy thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ và dư luận của quần chúng nhân dân.

Đặc biệt chú trọng nắm bắt tâm tư tình cảm của những cán bộ, chiến sỹ đang công tác ở những đơn vị thực hiện nhiệm vụ khó khăn, vất vả (Đội quy tập, Đảo Mắt, Đảo Ngư, Đại đội 17 Công binh...); nắm bắt tâm trạng và dư luận của nhân dân ở các vùng đặc thù.

Lãnh đạo tỉnh, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh tham quan mô hình sáng kiến tại Ngày hội Ra quân quyết thắng năm 2016.
Lãnh đạo tỉnh, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh tham quan mô hình sáng kiến tại Ngày hội Ra quân quyết thắng năm 2016.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai Quyết định số 438/QĐ-CT ngày 21/3/2016 của Tổng Cục chính trị về Ban hành Quy chế giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ Việt Nam. Trong đó chú trọng nắm bắt những đặc điểm thuận lợi, khó khăn, tác động của Quy chế giáo dục chính trị mới trong đơn vị quân sự địa phương, từ đó có chủ trương, giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tại đơn vị. Quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chính trị có đủ phẩm chất năng lực, có phương pháp sư phạm tốt; đổi mới hình thức, phương pháp áp dụng công nghệ thông tin, biểu đồ, sơ đồ vào giảng dạy chính trị.

Thường xuyên tổ chức cho đội ngũ cán bộ, đội ngũ trợ lý tham gia các hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên, giảng dạy chính trị để nâng cao trình độ, phẩm chất, năng lực giáo dục chính trị. Duy trì có nền nếp, chất lượng các hình thức giáo dục chính trị, kết hợp giáo dục chính trị tư tưởng với tăng cường quản lý chặt chẽ mọi hoạt động của quân nhân, đặc biệt là trong ngày nghỉ, giờ nghỉ, bộ phận công tác lẻ; tạo bầu không khí dân chủ, đoàn kết thống nhất trong nội bộ, xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

               Đại tá Trần Nguyên Dương

                                                       Phó Chính ùy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An

Tin mới