mask

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền

(Baonghean.vn) – Đây là một trong những nội dung được triển khai tại Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở năm 2015 cho cán bộ phụ trách công tác dân vận từ cấp tỉnh đến cơ sở do Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức sáng 10/11.

Dự hội nghị có các đồng chí Võ Đình Liên - Vụ trưởng Vụ Dân vận các cơ quan Nhà nước, Ban Dân vận Trung ương. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hồ Phúc Hợp - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Cao Thị Hiền -Giám đốc Sở Nội vụ.

Toàn cảnh Lớp bồi dưỡng công tác dân vận cho cán bộ phụ trách công tác dân vận các cấp.
Toàn cảnh Lớp bồi dưỡng công tác dân vận cho cán bộ phụ trách công tác dân vận các cấp.
Các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương và tỉnh dự Lớp bồi dưỡng.
Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương và tỉnh dự lớp bồi dưỡng.

Trong ngày 10 và 11/11, cán bộ phụ trách công tác dân vận các cấp sẽ được nghe các nội dụng gồm: Công tác dân vận chính quyền; nội dung Kết luận số 114 - KL/TW của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước; Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Nội dung trọng tâm và việc triển khai thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng.
Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy khai mạc lớp bồi dưỡng.

Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và Quy định số 5701 - QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong việc tiếp nhận, xử lý, tiếp thu ý kiến của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân về vấn đề này. Công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Ban Dân vận, Khối Dân vận, Tổ Dân vận. Một số nghiệp vụ công tác dân vận. Phương pháp tham mưu triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Đồng chí Võ Đình Liên - Vụ trưởng Vụ Dân vận các cơ quan Nhà nước, Ban Dân vận Trung ương triển khai một số nội dung chính của công tác dân vận chính quyền.
Đồng chí Võ Đình Liên - Vụ trưởng Vụ Dân vận các cơ quan Nhà nước, Ban Dân vận Trung ương triển khai nội dung của công tác dân vận chính quyền.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết: Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước rất quan tâm và ban hành nhiều văn bản nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận; đồng thời, sau khi tổ chức đại hội Đảng các cấp, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận có những thay đổi. Vì vậy, lớp bồi dưỡng ngoài trang bị các nội dung về việc thực hiện công tác dân vận, còn tập trung trao đổi kinh nghiệm và các vướng mắc ở cơ sở nhằm hướng tới việc thực hiện công tác dân vận hiệu quả, góp phần thực hiện thành công nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Thành Duy

Tin mới