Ngân hàng CSXH Quế Phong: 16 tỷ đồng cho hộ nghèo vay vốn sản xuất

(Baonghean.vn) - 6 tháng đầu năm mặc dù gặp không ít khó khăn, song hoạt động tín dụng ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội huyện Quế Phong đã đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần tăng trưởng kinh tế chung, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm trên địa bàn.

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện 6 tháng đầu năm 2015
Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội Quế Phong họp đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm 2015

Đơn vị đã chủ động phối hợp, tích cực tranh thủ tối đa các nguồn vốn ưu đãi, đẩy mạnh dư nợ  cho vay. Một số chương trình doanh số cho vay cao như: Cho vay hộ nghèo 16 tỷ đồng, hộ cận nghèo 10 tỷ đồng, hộ sản xuất kinh doanh 8 tỷ đồng…Thường xuyên duy trì tốt lịch giao dịch cố định tại các xã, thị...

Trong thời gian tới, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Quế Phong tiếp tục giải ngân hoàn thành 100% các chỉ tiêu nguồn vốn cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi được giao trong năm 2015. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách giảm lãi suất cho vay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các chỉ thị, công văn của Ban bí thư, của BTV Huyện ủy về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”.

Ngọc Tăng

Đài Quế Phong

Tin mới