mask

Nghệ A: Tổng kết dự án lập HTX kiểu mới do Thụy Điển tài trợ

(Baonghean.vn) - Sáng 29/12, tại huyện Yên Thành diễn ra hoạt động tổng kết dự án “Thành lập HTX NN kiểu mới theo Luật HTX 2012, giúp nông dân giảm nghèo và phát triển bền vững”.

Dự án do tổ chức We Effect (Thụy Điển) tài trợ từ năm 2014 - 2017.

Theo đó, có 5 xã: Minh Thành, Nam Thành, Quang Thành, Tây Thành và Đồng Thành của huyện Yên Thành được tham gia dự án, gồm 6 hợp phần và 16 kết quả đầu ra.

Tổ chức We Effect hỗ trợ thùng xử lý rác thải trên đồng ruộng cho xã Đồng Thành (Yên Thành). Ảnh: Thái Dương
Tổ chức We Effect hỗ trợ thùng xử lý rác thải trên đồng ruộng cho xã Đồng Thành (Yên Thành). Ảnh: Thái Dương

Qua 4 năm thực hiện dự án, đã giúp các HTX nâng cao năng lực hoạt động, cơ hội kinh doanh, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; vai trò của HTX trong xây dựng nông thôn mới. 

Nổi bật, các HTX đã triển khai mô hình trồng nấm, trồng cam, chăn nuôi gà đồi, vịt trời, dê theo hướng VietGAP; phòng chống rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp; bảo vệ môi trường khu vực nông thôn, đồng ruộng...  

HTX NN Quang Thành phát triển mô hình chăn nuôi gà đồi theo hướng VietGAP. Ảnh: Thái Dương
HTX Nông nghiệp Quang Thành phát triển mô hình chăn nuôi gà đồi theo hướng VietGAP. Ảnh: Thái Dương

Cùng đó, dự án hỗ trợ xây dựng được 23 mô hình tổ nhóm tiết kiệm với số tiền 550 triệu đồng; thúc đẩy bình đẳng giới trong các HTX, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia quản lý cộng đồng và tự chủ kinh tế, góp phần xóa nghèo bền vững.

Những kết quả bước đầu đạt được sẽ là tiền đề để huyện Yên Thành nhân rộng mô hình, nâng cao vai trò của HTX trong tình mới, với mục đích không ngừng phát triển kinh tế của từng địa phương.

Thái Dương 

Tin mới