Nghệ An có 26 chương trình, dự án ODA với tổng vốn 13.500 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Tính đến ngày 15/11/2017, trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục triển khai thực hiện 26 Chương trình, dự án ODA với tổng vốn đầu tư 13.569 tỷ đồng.

a
Hồ Cửa Nam, thành phố Vinh thuộc nguồn vốn ODA  đã xây dựng xong. Ảnh: Trân Châu

Trong 11 tháng năm 2017, bên cạnh tiếp tục triển khai thực hiện các dự án chuyển tiếp theo tiến độ cam kết, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ các chương trình, dự án trọng điểm như: Tiểu dự án Phát triển đô thị Vinh, Khôi phục hệ thống thủy lợi Bắc, khôi phục vục vùng ngập lũ Nghệ An …Tỉnh đang làm việc với các Bộ, ngành Trung ương để tiếp tục vận động các Chương trình, dự án ODA trên địa bàn tỉnh.

Trong đó một số dự án đã được Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư như dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị (vốn ADB trị giá 54, 14 triệu USD). Dự án này sẽ thực hiện trong thời gian 6 năm kể từ khi ADB phê duyệt từ Quỹ Phát triển Châu Á (ADF) với khoản vay trị giá 97 triệu USD. 

Các dự án khác đang tiếp tục làm thủ tục như: Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hoàng Mai (AFD Pháp, 31,9 triệu Euro), Phát triển CSHT du lịch hỗ trợ tăng trưởng toàn diện Tiểu vùng Mê Kông mở rộng giai đoạn II (ADB, 9,40 triệu USD);  Đầu tư TTB y tế cho BV ĐKKV Tây Bắc sử dụng vốn vay ODA Hàn Quốc (13,22 triệu USD), Tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh (CP Đức, 3,65 triệu Euro), … dự kiến sẽ đàm phán ký hiệp định trong năm 2018.

Một số dự án đang tiếp tục vận động dự kiến sẽ đàm phán, ký hiệp định trong năm 2017 như: Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị (ADB); Cải thiện hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An (AFD)….

Trân Châu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới