Nghệ An có 41 HTX Nông nghiệp sản xuất, kinh doanh giỏi

(Baonghean.vn) - Trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 469 HTX Nông nghiệp, trong đó có 128 HTX thành lập mới sau khi có Luật HTX 2012 và 27 HTX NN ngừng hoạt động thuộc diện buộc phải giải thể.

Đưa máy gặt đập liên hoàn vào sản xuất trên cánh đồng mẫu lớn của HTX Lam Cầu, Quỳnh Thạch (Quỳnh Lưu). Ảnh tư liệu

Theo Chi cục phát triển nông thôn, hiện có 41 HTX làm ăn giỏi chiếm 8,74%, 143 HTX khá, chiếm 30,5%, số HTX trung bình và yếu kém chiếm 60,76% tổng số HTX.

Một số HTX NN  phát triển tiêu biểu như: HTX NN Phú Hậu, HTX NN Diễn Liên, HTX NN Diễn Mỹ (Diễn Châu), HTX sữa Quỳnh Thắng, HTX Lam Cầu, HTX NN DV Tân Tiến, HTX Lộc Thủy (Quỳnh Lưu), HTX sản xuất và kinh doanh tổng hợp  Văn Sơn (Đô Lương)....

Trong tổng số 469 HTX NN có 42 HTX trồng trọt, 3HTX lâm nghiệp, 385  HTX dịch vụ tổng hợp, 15 HTX diêm nghiệp, 12 HTX nuôi trồng thủy sản, 11 HTX chăn nuôi và 1 chủ trang trại.

Một số HTX sau khi chuyển đổi đã hoạt động tốt với các dịch vụ như: tín dụng nội bộ, dịch vụ giống cây trồng, cung ứng vật tư nông nghiệp, bao tiêu sản phẩm...

                                                                   Trân Châu 

TIN LIÊN QUAN

Tin cùng chuyên mục

Tin mới