mask

Nghệ An có thêm 34 xã đạt chuẩn nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Hội đồng thẩm định NTM Nghệ An đã công nhận 34 xã của đạt chuẩn NTM năm 2020 và 2 xã NTM nâng cao. Tất cả các xã đều không nợ đọng.
Sáng 29/12, UBND tỉnh tổ chức họp Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh để thảo luận, xét công nhận 34 xã đạt chuẩn NTM năm 2020 và 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020.
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. 
Toàn cảnh buổi họp. Ảnh: Xuân Hoàng
Toàn cảnh buổi họp. Ảnh: Xuân Hoàng

34 xã được xét về đích nông thôn mới năm 2020, gồm: Vĩnh Sơn (Anh Sơn); Nghi Quang, Nghi Phương, Nghi Yên, Nghi Thuận, Nghi Kiều, Nghi Tiến, Nghi Thiết (Nghi Lộc); Quỳnh Long, Quỳnh Thọ, Quỳnh Thắng, Tân Thắng, Quỳnh Tân, Quỳnh Hoa, Tiến Thủy; Sơn Hải (Quỳnh Lưu); Hưng Trung, Hưng Yên Bắc, Hưng Lam, Hưng Thịnh (Hưng Nguyên); Nghĩa An (Nghĩa Đàn); Diễn An, Diễn Phú, Diễn Lợi; Minh Châu (Diễn Châu); Thanh Long, Thanh Nho (Thanh Chương); Bài Sơn, Nhân Sơn, Minh Sơn, Trù Sơn, Giang Sơn Đông (Đô Lương); Chi Khê (Con Cuông) và Quỳnh Lộc (thị xã Hoàng mai).

2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020: Kim Liên (Nam Đàn) và Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu).
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp. ảnh: Xuân Hoàng
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp. ảnh: Xuân Hoàng

Theo báo cáo của Văn phòng điều phối NTM tỉnh, trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; sau đại hội Đảng các cấp, một số địa phương có thay đổi lãnh đạo chủ chốt, kiện toàn lại Ban chỉ đạo các cấp, nên ảnh hưởng đến việc chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trong thời gian nhất định...

Tuy nhiên, các địa phương sau khi ký cam kết với tỉnh đã quyết tâm chính trị cao và đạt được những kết quả tích cực, bộ mặt nông thôn khang trang, xanh, sạch, đẹp hơn.
Cả 36 xã không nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM. 

Kết quả bỏ phiếu, Hội đồng thẩm định NTM tỉnh đã công nhận 34 xã đủ điều kiện trình Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định xã đạt chuẩn NTM năm 2020 và 2 xã đạt NTM nâng cao.

Nghệ An có thêm 34 xã đạt chuẩn nông thôn mới ảnh 3
Một góc xã Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Sách Nguyễn

Kết luận buổi họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị: Đối với các huyện, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn các xã thực hiện các tiêu chí và hoàn thiện các hồ sơ liên quan; ưu tiên bố trí các nguồn lực, đồng thời ban hành các cơ chế chính sách giúp các xã rừng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí...

Đối với các xã, tiếp tục hoàn thiện nâng cao tiêu chí đã đạt được một cách đồng bộ, bền vững, toàn diện; xem xây dựng NTM là việc làm thường xuyên, liên tục, tập trung ưu tiên phát triển kinh tế nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, hạn chế huy động quá sức dân./. 

Tin mới