mask

Nghệ An đẩy nhanh quyết toán công trình tồn đọng

(Baonghean) - Quyết toán vốn đầu tư các công trình là công việc quan trọng nhằm giải quyết gọn các hồ sơ, thủ tục để đánh giá được hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước. Trong năm 2015, ngành Tài chính đã tích cực thẩm định, quyết toán được 392 công trình, chi phí tiết kiệm giảm sau thẩm tra 53,282 tỷ đồng. Tuy nhiên vẫn còn nhiều huyện tồn đọng  công trình chưa quyết toán.

Xây dựng khu tái định cư Nghi Đồng phục vụ cho đường vận chuyển xi măng xuống Nghi Thiết
Xây dựng khu tái định cư Nghi Đồng phục vụ cho đường vận chuyển xi măng xuống Nghi Thiết.

Tổng số dự án, công trình, hạng mục công trình đã được thẩm tra phê duyệt là năm 2015 là 392 dự án, chi phí đầu tư đề nghị phê duyệt là 3.268.202 triệu đồng, sau quyết toán, chi  phí đầu tư được thẩm tra phê duyệt còn 3.214.920 triệu đồng, tiết kiệm giảm sau thẩm tra là 53.282 triệu đồng, tỷ lệ giảm 1,6%.  Như vậy nợ còn phải thu về là 6,3 tỷ đồng.

Nếu công tác quyết toán ở cấp tỉnh thực hiện khá tốt thì ở cấp huyện số công trình tồn đọng chưa quyết toán còn nhiều. Theo số liệu của kho bạc nhà nước rà soát hiện còn 2.814 dự án chưa quyết  toán, trong đó chủ yếu là các huyện. Số liệu  Nghi Lộc báo cáo (31/12/2013) là 147 công trình chưa quyết toán, nhưng số liệu sau khi rà soát lại là trên 300 công trình, huyện Đô Lương báo cáo còn  44 dự án chưa quyết toán, nhưng  sau rà soát  là 105,  Quì Hợp báo cáo 149, sau rà soát là 249 công trình…

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc  cho biết: “Nguyên nhân thì có nhiều, trong đó do áp lực từ nhu cầu xây dựng phục vụ trường chuẩn quốc gia, trạm y tế, các công trình nông thôn mới, bên cạnh đó còn do năng lực nhà thầu và trách nhiệm của chủ đầu tư. Thời gian tới, huyện Nghi Lộc sẽ tổ chức họp các nhà thầu, chủ đầu tư để rà soát lại số liệu các công trình tồn đọng,  giao nhiệm vụ xử lý trước tháng 6/2016, huyện sẽ thành lập tổ tư vấn quyết toán vốn đầu tư, phân công từng thành viên đôn đốc và hướng dẫn từng xã lập hồ sơ để đẩy nhanh tiến độ quyết toán”.

Trong khi đó, ở một số huyện như Tân Kỳ và Diễn Châu, công tác quyết toán khá tốt. Năm 2015, Tân Kỳ quyết toán được 89 công trình, tổng giá trị chủ đầu tư trình phê duyệt quyết toán là 60.000 triệu đồng, tổng số được phê duyệt quyết toán là 56.778 triệu đồng, chênh lệch giảm so với chủ đầu tư trình là 3,222 tỷ đồng. Hiện nay còn 39 công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chủ đầu tư chưa trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán, một số như trụ sở đảng ủy, HĐND, UND xã Kỳ Sơn, công trình nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ xã Nghĩa Hành, nâng cấp khuôn viên xã Phú Sơn….

Ở Diễn Châu, năm 2015, mặc dù nguồn vốn bố trí còn rất khó khăn, tuy nhiên giá trị XDCB  ước đạt 2.370 tỷ, tăng 12,8% cùng kỳ, đạt 96,9% KH. Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn ngân sách huyện năm 2015 đạt 82,3%.Huyện đã đưa vào sử dụng một số công trình trọng điểm trên địa bàn như tuyến đường tránh lũ và cứu hộ, cứu nạn cho các xã Diễn Trung, Diễn An, Diễn Phú, Diễn Lộc và Diễn Lợi , huyện Diễn Châu (giai đoạn 1); Đường 205 đoạn từ QL7A đến xã Diễn Tháp (giai đoạn 1); Sửa chữa, nâng cấp đập Bàu xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu; Xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả lại kế quả theo mô hình một cửa liên thông hiện đại tại UBND huyện Diễn Châu...). Huyện đã thẩm định, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành cho 43 công trình (trong đó có 4 công trình tồn đọng), giá trị thẩm tra, phê duyệt/giá trị chủ đầu tư trình giảm bình quân 3,58%. Số dự án, công tình tồn đọng chưa quyết toán còn 14, trong đó 12 công trình chủ đầu tư chưa nộp hồ sơ.

Đánh giá về công tác thẩm tra quyết toán vốn, ông Phạm Chí  Kiên, TP đầu tư sở Tài chính cho biết:  Kết quả quyết toán vốn năm 2015 ở cấp tỉnh đạt kết quả  xuất sắc, bởi số lượng cán bộ ít, số vốn đầu tư lớn, đạt 3.268.202 triệu đồng, cao hơn năm 2014. Kết quả đó là nhờ thực hiện theo cơ chế “Một cửa” và quy trình quản lý chất lượng ISO 9001-2000. Thực hiện việc thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành theo Thông tư số 04/2014 của Bộ Tài chính quy định quy trình thẩm tra quyết toán dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước nên thời gian thẩm tra phê duyệt  nhanh hơn. Các ngành, các cấp đã triển khai thực hiện mạnh mẽ việc chỉ đạo theo Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước, số lượng hồ sơ trình thẩm định phê duyệt của các chủ đầu tư tăng mạnh so với các năm trước. Năm 2015, toàn tỉnh  đã quyết toán được một số có tổng mức đầu tư lớn như hệ thống tiêu úng vùng màu huyện Diễn Châu (tổng mức đầu tư 242 tỷ); xây dựng  khu neo đậu tránh trú bão Lạch Vạn, huyện Diễn Châu (140 tỷ); các gói thầu thuộc Dự án Giao thông nông thôn 3 tỉnh Nghệ An; dự án phát triển nông thôn tổng hợp miền Trung. ...

Làm giao thông NTM ở Nghĩa Thái - Tân Kỳ
Làm giao thông NTM ở Nghĩa Thái - Tân Kỳ

Thực tế công tác thẩm tra nguồn vốn đầu tư của dự án không đơn giản. Cán bộ phải phân tích, so sánh cơ cấu vốn đầu tư thực hiện so với cơ cấu vốn được xác định trong tổng mức vốn đầu tư được duyệt. Kiểm tra số liệu báo cáo về tình hình thực hiện  kế hoạch vốn đầu tư hàng năm so với kế hoạch được duyệt. Đối chiếu số liệu vốn thanh toán hàng năm của chủ đầu tư và cơ quan thanh toán. Kiểm tra việc điều chỉnh tăng, giảm vốn đầu tư của dự án đã được cấp có thẩm quyền cho phép so với chế độ và thẩm quyền qui định, nhận xét đánh giá việc chấp hành các qui định về việc cấp vốn, thanh toán, quản lý và sử dụng các loại nguồn vốn đầu tư của dự án.

Tuy nhiên việc một số huyện tồn đọng quyết toán vốn còn do tinh thần trách nhiệm và năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác quyết toán, bên cạnh đó còn do không ít nhà thầu thiếu sự phối hợp, bỏ mặc hồ sơ, công trình, dự án sau khi đã được ứng phần lớn số vốn.

 Châu Lan

Tin mới