mask

Nghệ An: Đề xuất bãi bỏ 3 chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn

(Baonghean.vn) - Theo đó sẽ có 3 chính sách được đề xuất bãi bỏ gồm chính sách cây lạc vụ thu – đông, cây cao su, chăn nuôi trâu, bò hàng hóa. Đó là nội dung được nêu ra trong dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh thảo luận tại cuộc họp sáng 10/11.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh điều hành cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh điều hành cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn được ban hành nhằm khuyến khích phát triển một số cây, con, mô hình kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy hoạch, kế hoạch chung của tỉnh, góp phần nâng cao đời sống cho người sản xuất nông nghiệp và vùng nông thôn. Bởi vậy, thời gian qua, tỉnh ta đã rất quan tâm ban hành và sửa đổi, điều chỉnh nhiều cơ chế, chính sách lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đảm bảo phù hợp.

Trên cơ sở Nghị quyết số 125/2014/NQ-HĐND, UBND tỉnh trình đề nghị HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết này để đảm bảo phù hợp với thực tế đặt ra. Theo đó, sẽ có 3 chính sách được đề xuất bãi bỏ, gồm chính sách cây lạc vụ thu – đông, cây cao su, chăn nuôi trâu, bò hàng hóa. Đây là những chính sách được thực hiện khá lâu hoặc không cần khuyến khích nữa.

Có 13 chính sách giữ nguyên, gồm hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng; chăn nuôi lợn ngoại có quy mô 30 con trở lên; trợ giá xây dựng, nhân rộng mô hình kinh tế có hiệu quả tại các huyện miền núi; chính sách hỗ trợ mua bản quyền tác giả các tiến bộ KHKT, công nghệ…

Có 10 chính sách được đề nghị sửa đổi, bổ sung, gồm: tăng mức hỗ trợ giống chè Tuyết shan; bổ sung hỗ trợ thêm cây bưởi; điều chỉnh mức hỗ trợ tối đa từ 200 triệu đồng lên 500 triệu đồng/cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; bổ sung thêm việc hỗ trợ cho công trình hệ thống tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho cây công nghiệp, cây ăn quả và cỏ trồng tập trung…

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra các hàng thịt ở Chợ Cầu,huyện Nam Đàn. Ảnh tư liệu
Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra ATTP các hàng thịt ở Chợ Cầu,huyện Nam Đàn. Ảnh tư liệu

Cũng theo dự thảo, sẽ bổ sung, đưa vào 5 chính sách hỗ trợ mới, gồm: hỗ trợ một số giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng cao (giống lúa thuần mới, giống mía mới); hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ nông sản chất lương cao, an toàn thực phẩm, ứng dụng công nghệ cao; chính sách áp dụng công nghệ mới về nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng; hỗ trợ phát triển trang trại; hỗ trợ trồng cây dược liệu dưới tán rừng.  gốc; tiêm phòng gia súc miền núi.

Như vậy, nếu được HĐND tỉnh quyết nghị thông qua tại kỳ họp thứ 5 (dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 12/2017 tới) thì sẽ có 28 chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn sẽ được thực hiện từ 1/1/2018 và tổng ngân sách để thực hiện chính sách trong năm 2018 là hơn 82 tỷ đồng.

Giám đốc
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Thành cho rằng, chính sách hỗ trợ xây dựng các mô hình cần cụ thể hóa theo từng vùng đã được quy hoạch, tránh tình trạng khi có chính sách các địa phương ồ ạt làm. Ảnh: Mai Hoa

Tại cuộc họp, các thành viên UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành cơ bản đồng tình với dự thảo Nghị quyết, tuy nhiên theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Thành, cho rằng, chính sách hỗ trợ xây dựng các mô hình cần cụ thể hóa theo từng vùng đã được quy hoạch, tránh tình trạng khi có chính sách các địa phương ồ ạt làm; đồng thời cần có định hướng rõ, tránh hết chính sách hết mô hình.

Mô hình nuôi bò sữa tại xóm Đông Thành, xã Đông Hiếu. Ảnh tư iệu
Mô hình nuôi bò sữa tại xóm Đông Thành, xã Đông Hiếu. Ảnh tư iệu

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia của các thành viên UBND tỉnh và các ngành để hoàn thiện dự thảo; đồng thời rà soát lạị các cơ chế, chính sách trên nguyên tắc, chính sách nào không cần thiết thì bãi bỏ, tránh rải mành mành; điều chỉnh, bổ sung một số chính sách mà qua thực tiễn đang đặt ra bất cập, chưa thực sự khuyến khích, tạo động lực phát triển; đồng thời bổ sung một số chính sách mới trên cơ sở nhu cầu thực tiễn đặt ra.

Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng yêu cầu quy hoạch mạng lưới trường lớp theo Nghị quyết số 70/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh có một số nội dung không còn phù hợp cần phải điều chỉnh, đồng thời thông qua điều chỉnh để đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học, nhất là bậc học mầm non. Ảnh: Mai Hoa 

Trong khuôn khổ chương trình phiên họp sáng nay, UBND tỉnh cũng đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 70/2012/NQ-HĐND về Quy hoạch mạng lưới phát triển giáo dục – đào tạo, giai đoạn 2012 – 2020; dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua danh mục công trình dự án cần thu hồi đất; dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về chuyển  mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư; dư thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về triển khai Chương trình Sữa học đường trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 – 2020.

UBND tỉnh cũng nghe và cho ý kiến vào báo cáo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2017, nhiệm vụ năm 2018; báo cáo việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, gắn với báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh; báo cáo bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2017, nhiệm vụ năm 2018; báo cáo kết quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cao 2017, nhiệm vụ 2018.

Mai Hoa

Tin mới