mask

Nghệ An đốc thúc và yêu cầu ký cam kết về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Trước tình hình tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn tỉnh còn chậm trễ so với kế hoạch và tỷ lệ chung cả nước, UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 6055/UBND-KT ngày 10/8 gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành thị đốc thúc và yêu cầu các đơn vị ký cam kết về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00

Cụ thể, theo văn bản, số liệu giải ngân của Kho bạc Nhà nước, tính đến 31/7/2022, kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 toàn tỉnh theo báo cáo của Kho bạc tỉnh mới đạt 32,26%, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước là 34,7%.

Nghệ An đốc thúc và yêu cầu ký cam kết về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ảnh 1

Công trình nâng cấp hạ tầng nuôi tôm theo hướng VietGAP tại xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu được hình thành từ vốn đầu tư công năm 2021. Ảnh: Nguyễn Hải

Vì vậy, để đảm bảo hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc các ban quản lý dự án và các chủ đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện của từng dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2022; các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và kiến nghị phương án xử lý cụ thể đối với từng khó khăn, vướng mắc...

Nghệ An đốc thúc và yêu cầu ký cam kết về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ảnh 2

Thi công đê sông Mơ thuộc địa phận xã Quỳnh Yên và Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Nguyễn Hải

Trong đó, đối với các dự án khởi công mới và các dự án chuyển tiếp có gói thầu mới, tỉnh yêu cầu báo cáo cụ thể các bước thủ tục đầu tư đang thực hiện; dự kiến thời gian hoàn thành thủ tục đấu thầu xây lắp, ký hợp đồng xây lắp và khởi công; dự kiến khả năng giải ngân đến ngày 31/1/2023.

Nghệ An đốc thúc và yêu cầu ký cam kết về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ảnh 3

Cầu Lạch Quèn thuộc Dự án quốc lộ ven biển nối xã Quỳnh Thuận và Tiến Thủy đang thi công tiến độ khá tích cực. Ảnh: Nguyễn Hải

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị phải ký cam kết tiến độ thực hiện và giải ngân đối với từng dự án theo mẫu; đồng thời chịu trách nhiệm đúng nội dung cam kết; định kỳ 10 ngày/lần báo cáo kết quả về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Kết quả thực hiện cam kết tiến độ của các cơ quan, đơn vị là cơ sở để xem xét đánh giá xếp loại của tập thể, cá nhân người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong năm 2022 và thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn được giao.

Yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc rà soát tiến độ các dự án, gửi báo cáo và cam kết tiến độ về Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 15/8/2022.

Tin mới