mask

Nghệ An: Kim ngạch xuất khẩu tăng 26%

(Baonghean.vn) - Từ đầu năm đến nay, tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn Nghệ An ước đạt 452 triệu USD, tăng 26% so với cùng kỳ, đạt 53% kế hoạch.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 307,9 triệu USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước, đạt 53% kế hoạch.

Tháng 6, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 83 triệu USD, tăng 28,28%/tháng 6 năm 2016. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 54 triệu USD, tăng 14,87% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch xuất khẩu của Nghệ An tăng trưởng khá. Đồ hoạ: Hữu Quân
Kim ngạch xuất khẩu của Nghệ An tăng trưởng 26% trong 6 tháng đầu năm. Đồ hoạ: Hữu Quân

Sản phẩm xuất khẩu thuộc nhóm công nghiệp chế biến chiếm tỷ trọng lớn nhất đạt 201 triệu USD, tăng 11,56% so với cùng kỳ và chiếm 65,52%/ tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa; Nhóm nông lâm thủy sản đạt 69 triệu USD, tăng 241,62% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 22,6%/tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa; Nhóm nhiên liệu và khoáng sản đạt 33 triệu USD, tăng 34,51% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 10,73%/tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ; nhóm hàng hóa khác đạt 3 triệu USD, chiếm 1,1%/tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa.

Một số doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu lớn như Công ty TNHH Thanh Thành Đạt (45 triệu USD), Công ty TNHH Hợp Mạnh (39 triệu USD), Công ty TNHH Một thành viên Hoa Sen Nghệ An (13 triệu USD…

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoa Sen Nghệ An đã có sản phẩm tôn và thép các loại xuất sang thị trường: Bỉ, Tây Ban Nha, Lào với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 13 triệu USD. Ảnh: Thu Huyền
Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoa Sen Nghệ An đã có sản phẩm tôn và thép các loại xuất sang thị trường: Bỉ, Tây Ban Nha, Lào với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 13 triệu USD. Ảnh: Việt Phương

Mặt hàng xuất khẩu đa dạng với 44 mặt hàng, một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn như hoa quả tươi, hàng dệt may, dăm gỗ, vật liệu xây dựng…, thị trường xuất khẩu được mở rộng trên 85 nước. 

Năm 2017, mục tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu của Nghệ An đạt 855 triệu USD, trong đó: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa là 580 triệu USD; Kim ngạch nhập khẩu đạt 550 triệu USD.

Việt Phương

Tin mới