Nghệ An sẽ tuyển dụng hết giáo viên mầm non hợp đồng 06, 09 vào biên chế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nội dung này được đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ khẳng định tại cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết bổ sung biên chế giáo viên mầm non vào tổng biên chế toàn tỉnh năm 2023. 
Quang cảnh cuộc họp thẩm tra. Ảnh: Mai Hoa

Quang cảnh cuộc họp thẩm tra. Ảnh: Mai Hoa

Chiều 7/10, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chưa đảm bảo chi thường xuyên năm 2023.

Đồng chí Phạm Thành Chung - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc thẩm tra. Tham gia cuộc thẩm tra có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tư pháp và một số ban, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo nghị quyết cần ghi rõ nội dung bổ sung biên chế giáo viên năm học 2022 - 2023 để làm cơ sở thực hiện ngay sau khi nghị quyết thông qua. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo nghị quyết cần ghi rõ nội dung bổ sung biên chế giáo viên năm học 2022 - 2023 để làm cơ sở thực hiện ngay sau khi nghị quyết thông qua. Ảnh: Mai Hoa

Dự thảo nghị quyết về phê duyệt bổ sung tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chưa đảm bảo chi thường xuyên năm 2023 được xây dựng trên cơ sở Quyết định số 72 của Bộ Chính trị ban hành ngày 18/7/2022 và Công văn số 3887 của Bộ Nội vụ, ngày 12/8/2022 về việc thực hiện bổ sung biên chế giáo viên công lập năm 2022 -2023 theo Quyết định số 72 của Bộ Chính trị.

Theo đó, tổng số biên chế giáo viên được bổ sung đối với 4 bậc học trên địa bàn tỉnh Nghệ An gồm 2.820 biên chế; trong đó, 2.164 biên chế bậc mầm non; 498 biên chế bậc tiểu học; 142 biên chế bậc trung học cơ sở; 16 biên chế bậc trung học phổ thông.

Đồng chí Chu Đức Thái - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội đề nghị cơ quan soạn thảo giải trình làm rõ nguyên tắc, phương án phân bổ đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Chu Đức Thái - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội đề nghị cơ quan soạn thảo giải trình làm rõ nguyên tắc, phương án phân bổ đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch. Ảnh: Mai Hoa

Trên cơ sở tổng biên chế Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh xây dựng tờ trình và dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh phê duyệt bổ sung tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chưa đảm bảo chi thường xuyên năm 2023 đối với 2.820 biên chế giáo viên vào tổng số người làm việc hưởng hưởng từ ngân sách đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 23 về phê duyệt tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên và tổ chức năm 2023.

Tại cuộc họp thẩm tra, các thành viên dự họp đồng tình với nội dung dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình; đồng thời, nêu một số vấn đề. Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề xuất UBND tỉnh và cơ quan soạn thảo nghị quyết cần sửa lại tiêu đề dự thảo nghị quyết gọn, rõ, cụ thể hơn, đi thẳng vào nội dung bổ sung biên chế giáo viên và ghi rõ thời gian bổ sung cho năm học 2022 - 2023 để nghị quyết ban hành được triển khai thực hiện ngay, giải quyết ngay bức xúc từ thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Thị Lan - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị làm rõ căn cứ pháp lý ban hành nghị quyết. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Thị Lan - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị làm rõ căn cứ pháp lý ban hành nghị quyết. Ảnh: Mai Hoa

Một số ý kiến cũng đề xuất UBND tỉnh và cơ quan soạn thảo dự thảo nghị quyết làm rõ nguyên tắc phân bổ, phương án phân bổ biên chế để đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch.

Thay mặt cơ quan soạn thảo nghị quyết, giải trình tại cuộc thẩm tra, đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ đã tiếp thu để chỉnh sửa một số nội dung đề xuất của các thành viên dự họp; đồng thời khẳng định quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh, trong số tổng biên chế được Trung ương bổ sung 2.164 biên chế bậc mầm non sẽ tuyển dụng hết số giáo viên bậc mầm non hợp đồng theo diện Thông tư liên tịch số 09, ban hành ngày 11/03/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài Chính, Bộ Nội vụ và Nghị định 06 của Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ giải trình làm rõ một số vấn đề các thành viên dự họp quan tâm. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ giải trình làm rõ một số vấn đề các thành viên dự họp quan tâm. Ảnh: Mai Hoa

Trong trường hợp giáo viên mầm non thuộc diện 06, 09 chưa đáp ứng tiêu chuẩn thì vẫn phân bổ biên chế cho các đơn vị có giáo viên hợp đồng để giáo viên hoàn thiện tiêu chuẩn, chứ không tuyển dụng giáo viên mới để đưa vào biên chế được bổ sung lần này.

Ngoài giáo viên hợp đồng theo Thông tư liên tịch 09 và Nghị định 06 thì số giáo viên hợp đồng huyện, hợp đồng trường cũng được xem xét để tuyển dụng theo thứ tự ưu tiên người có đóng góp và thành tích tốt hơn.

Và nguyên tắc phân bổ trên cơ sở đặc trưng vùng, miền và ở từng bậc học có cách phân bổ riêng, như bậc mầm non phân bổ theo nhóm trẻ, lớp mẫu giáo hiện có của các địa phương; bậc tiểu học và trung học cơ sở phân bổ theo số lớp của từng huyện, thành, thị xã; bậc trung học phổ thông phân bổ trên cơ sở số lượng giáo viên còn thiếu của các trường.

Dự thảo nghị quyết bổ sung biên chế giáo viên sẽ được trình vào kỳ họp thứ 7 - kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 12/10/2022 tới.

Tin mới