Nghệ An cấp kinh phí hơn 118 tỷ đồng chi trả lương cho giáo viên mầm non thuộc diện hợp đồng 06, 09

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đây là tin vui cho hơn 1.700 giáo viên mầm non của tỉnh Nghệ An sau gần 9 tháng bị gián đoạn vì chậm lương.

Ngày 21/9, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 2854/QĐ-UBND về việc cấp kinh phí để chi trả lương và các chế độ cho giáo viên mầm non thuộc diện hợp đồng 06,09.

Theo đó, sau khi có văn bản đề nghị của Sở Tài chính về việc giải quyết kinh phí, UBND tỉnh đã quyết định trích ngân sách tỉnh, nguồn kinh phí phân bổ sau sự nghiệp giáo dục khối huyện bố trí tại Quyết định số 5068/QĐ - UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 với số tiền hơn 118 tỷ đồng cấp bổ sung cho ngân sách các huyện, thành phố, thị xã để hỗ trợ cho giáo viên mầm non.

Cũng trong văn bản này, UBND tỉnh giao Sở Tài chính cấp phát và quản lý theo chế độ hiện hành. Các huyện, thành phố, thị xã sử dụng nguồn kinh phí đúng chế độ, đúng mục đích, đúng đối tượng và thanh toán theo đúng quy định hiện hành.

Nhiều giáo viên mầm non không có lương trong nhiều tháng khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Mỹ Hà

Nhiều giáo viên mầm non không có lương trong nhiều tháng khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Mỹ Hà

Việc UBND tỉnh cấp kinh phí sẽ kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các địa phương và giúp giáo viên yên tâm công tác.

Trước đó, như Báo Nghệ An đã đưa, đến hết năm 2021, tỉnh Nghệ An còn 1.777 giáo viên hợp đồng lao động 06 và 09. Tuy nhiên, theo quy định, kể từ đầu năm 2022, họ không được tiếp tục hưởng lương từ ngân sách Trung ương.

Trước tình hình đó, ngày 16/12/2021, UBND tỉnh Nghệ An ban hành công văn về việc tham mưu giải quyết chính sách đối với giáo viên hợp đồng 06 và 09. Theo đó, tỉnh Nghệ An chủ trương xây dựng Nghị quyết về chính sách hỗ trợ giáo viên hợp đồng 06 và 09 trong năm 2022. Trong thời gian chờ Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ tham mưu hướng dẫn để UBND các huyện, thành phố, thị xã được sử dụng từ nguồn ngân sách sự nghiệp giáo dục năm 2022 và các nguồn hợp pháp khác hỗ trợ các trường mầm non để chi trả tiền lương và các chế độ theo quy định cho số lao động hợp đồng, nếu nguồn thu sự nghiệp không đảm bảo.

Nghệ An sẽ trích ngân sách hơn 118 tỷ đồng để chi trả lương cho giáo viên mầm non hợp đồng. Ảnh: Mỹ Hà

Nghệ An sẽ trích ngân sách hơn 118 tỷ đồng để chi trả lương cho giáo viên mầm non hợp đồng. Ảnh: Mỹ Hà

Tuy vậy, chỉ có một số ít địa phương sau đó đã chi trả lương cho giáo viên từ nguồn ngân sách huyện. Còn lại, hầu hết đều giao cho trường mầm non chi trả lương cho giáo viên từ nguồn thu sự nghiệp và nguồn chi thường xuyên được cấp năm 2022. Song do nguồn thu quá nhỏ, nhiều trường chỉ có thể chi trả theo hình thức tạm ứng với số tiền 2 - 3 triệu đồng/tháng, hoặc chỉ chi trả được vài tháng hoặc chưa chi trả.

Để giải quyết cho các giáo viên mầm non, trung tuần tháng 7/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 16. Theo đó, toàn bộ giáo viên mầm non hợp đồng 06 và 09 sẽ được hưởng lương từ ngân sách của tỉnh. Cụ thể, ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ một lần với mức kinh phí tối đa 100 triệu đồng/người cho đối tượng giáo viên mầm non; Hỗ trợ 100% kinh phí để chi trả các chế độ, chính sách (như viên chức) cho đối tượng giáo viên mầm non kể từ ngày 1/9/2022 đến ngày 31/12/2025.

Mức kinh phí để chi trả lương cho giáo viên mầm non theo từng địa phương. Ảnh: Mỹ Hà

Mức kinh phí để chi trả lương cho giáo viên mầm non theo từng địa phương. Ảnh: Mỹ Hà

Tin mới