Nghệ An: Tập trung giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc Nam trong tháng 7/2021

(Baonghean.vn) - Với yêu cầu cao độ về giải ngân dự án và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, UBND tỉnh Nghệ An đề nghị các địa phương phải hoàn thành xong công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc Nam trong tháng 7/2021.

Dự án trọng điểm quốc gia 

Cao tốc Bắc Nam là dự án trọng điểm quốc gia, được Quốc hội, Chính phủ, Bộ GTVT quan tâm chỉ đạo sát sao. Tuyến qua nhiều địa bàn tỉnh Nghệ An với tổng chiều dài 87,84 km  km, hiện nay các nhà thầu đã và đang tập trung thi công. 

Tuy nhiên vẫn vướng mặt bằng nhất là các công trình hạ tầng kỹ thuật và đất ở. 

Chủ tịch xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai cho biết: Xã đã phê duyệt về đất ở đã phê duyệt 7 hộ, đã có 3 hộ nhận tiền, có 4 hộ chưa nhận tiền và yêu cầu nhận đất tái định cư, hiện Quỳnh Trang đang xem xét giao đất có thu tiền sử dụng đất. Như vậy ở xã này, việc giải phóng mặt bằng đối với đất ở đang bị chậm. 

Báo cáo của Ban 6 Bộ GTVT cho biết: Tỉnh Nghệ An hiện nay, còn vướng 219/4.859 hộ dân chưa nhận tiền đền bù, trong đó: Hoàng Mai 133 hộ dân; Quỳnh Lưu 16 hộ dân; Yên Thành 24 hộ dân và Diễn Châu 46 hộ dân.

Di dời mồ mả tỉnh Nghệ An: còn 181/385 ngôi mộ chưa được di dời; 1/3 khu tái định cư mồ mả chưa được xây dựng.

Xây dựng khu tái định cư còn 03/11 khu đang xây dựng chưa hoàn thành gồm: 1 khu ở TX Hoàng Mai, 02 khu ở huyện Diễn Châu. Di dời hạ tầng kỹ thuật: Còn 69/70 vị trí đường điện chưa di dời.

Thị xã Hoàng Mai có tuyến cao tốc đi qua hai xã là xã Quỳnh Vinh và Quỳnh Trang, trong đó Quỳnh Vinh phải tái định cư cho 150 hộ.

Ông Nguyễn Hữu An, Chủ tịch UBND thị xã cho biết: Thị xã đã yêu cầu hội đồng bồi thường của  thị xã, các xã bám tiến độ của tỉnh để thực hiện. Yêu cầu các xã xác nhận nguồn gốc sử dụng đất các thửa đất còn lại, tỷ lệ thu hồi đất, nhân khẩu.  Tổ chức rà soát, tổng hợp các trường hợp tái định cư, trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất, tập trung vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án đã được phê duyệt. Chủ động liên lạc các hộ dân đi làm ăn xa chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ để có phương án chi trả đảm bảo đúng quy định (hoàn thành trước ngày 20/7/2021). 

Mở tuyến thi công vào đường hầm Trường Vinh- Hoàng Mai. Ảnh: Trân Châu
Mở tuyến thi công vào đường hầm Trường Vinh- Hoàng Mai. Ảnh: Trân Châu

Tiến độ áp là 30/7/2021

Do Covid -19 và nhiều yếu tố khác, hiện tiến độ đang bị chậm. Nghệ An đã có Công văn gửi các huyện, thành thị các ngành về việc giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghệ An trong đó yêu cầu các địa phương hoàn thành một số nhiệm vụ cụ thể:

Hoàng Mai hoàn thành dứt điểm đất nông nghiệp. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để đẩy nhanh thủ tục về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và bàn giao mặt bằng đảm bảo tiến độ yêu cầu. Đối với đất ở, đất vườn (1,2Km): Hoàn thành trước ngày 30/7/2021 đối với 62 hộ (Quỳnh Vinh 50 hộ, Quỳnh Trang 12 hộ) chưa phê duyệt.

Hoàn thành khu tái định cư, phê duyệt giá đất cụ thể và giao đất cho các hộ dân hoàn thành chậm nhất trước ngày 30/7/2021, đặc biệt là khu Quỳnh Trang và vận động nhân dân sớm xây dựng nhà ở, công trình để bàn giao mặt bằng nơi ở cũ để thi công dự án. Ngoài ra di dời các ngôi mộ.

Một ngôi trường ở Quỳnh Vinh đã được tái định cư sang vị trí mới đảm bảo tiến độ cho năm học mới. Ảnh: Trân Châu
Một ngôi trường  ở Quỳnh Vinh đã được tái định cư sang vị trí mới đảm bảo tiến độ cho năm học mới. Ảnh: Trân Châu 

Huyện Quỳnh Lưu: Hoàn thành dứt điểm đất nông nghiệp và đất ở trước ngày 30/7/2021 đối với 10 hộ chưa phê duyệt; 5 hộ chưa nhận tiền. Tổ chức giao đất cho các hộ dân còn lại, vận động nhân dân sớm xây dựng nhà ở, công trình để bàn giao mặt bằng nơi ở cũ hoàn thành trước ngày 30/7/2021.

Đề nghị di dời công trình hạ tầng kỹ thuật điện trung, hạ thế, cáp viễn thông xong trước ngày 30/7/2021, riêng đối với đường điện cao thế 110Kv, 220Kv di dời song song với quá trình thi công, nhưng không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án; Chủ trì làm việc với công ty Tín hiệu đường sắt Vinh và Ban QLDA6 để có phương án di dời đường dây Tín hiệu đường sắt cụ thể xong trong tháng 7/2021.

Đối với Diễn Châu, hiện nay yêu cầu hoàn thành dứt điểm xong trước ngày 15/7/2021 đối với 06 hộ còn lại, tài sản trên đất công ích của 02 hộ xã Diễn Tháp; 20 hộ chưa nhận tiền. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để đẩy nhanh thủ tục về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và bàn giao mặt bằng đảm bảo tiến độ yêu cầu.

Về đất ở, đất vườn (1,6Km): Hoàn thành trước ngày 25/7/2021 đối với 4 hộ xã Diễn Phú phạm vi đường vuốt nối dân sinh có diện tích nhỏ 133 m2; 6 hộ Diễn Đồng đã phê duyệt nhưng chưa nhận tiền.

Diễn Châu là huyện có nhiều khu tái định cư nhất, (7 khu), huyện phải hoàn thành các khu tái định cư, phê duyệt giá đất cụ thể và giao đất cho các hộ dân hoàn thành chậm nhất trước ngày 30/7/2021, đặc biệt là 2 khu Diễn Đoài và Diễn Phúc thi công chưa đảm bảo tiến độ và vận động nhân dân sớm xây dựng nhà ở, công trình để bàn giao mặt bằng nơi ở cũ để thi công dự án.

Di dời xong hệ thống điện trung, hạ thế, cáp Viễn thông xong trước ngày 30/7/2021, riêng đối với đường điện cao thế 110Kv, 220Kv di dời song song với quá trình thi công, nhưng không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án; Đối với đường nước phối hợp vơi đơn vị chủ quản để kiểm tra khối lượng ảnh hưởng cụ thể và di dời kịp thời trong tháng 7/2021. Di dời 162 ngôi mộ xong trước ngày 30/7/2021.

Các địa phương khác cũng vậy,  tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc Nam trong tháng 7, xây dựng hoàn thành các khu tái định cư còn lại để tổ chức bốc thăm, giao đất cho các hộ dân. 

Kịp thời di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật ảnh hưởng ra khỏi phạm vi công dự án (đường điện nước, viễn thông, tín hiệu đường sắt, đặc biệt là đường điện cao thế). Di dời hoàn thành các ngôi mộ còn lại (304 ngôi) ra khỏi phạm vi thi công dự án.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành chủ trì phối hợp với UBND cấp huyện tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời khó khăn vướng mắc đúng quy định theo chức năng nhiệm vụ của ngành hoặc tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết. Sở Công thương thường xuyên đôn đốc kiểm tra tiến độ di dời đường điện ở các địa phương, Sở Xây dựng kiểm tra chất lượng các khu tái định cư, Điện lực, VNPT, Vietel, Công ty cấp nước vào cuộc quyết liệt để phối hợp địa phương di dời công trình hạ tầng kỹ thuật trong tháng 7/2021. 

Địa điểm hầm Trường Vinh - Hoàng Mai sau này sẽ là hầm xuyên núi trên tuyến cao tốc Bắc Nam. Ảnh: Trân Châu
Địa điểm hầm Trường Vinh - Hoàng Mai sau này sẽ là hầm xuyên núi trên tuyến cao tốc Bắc Nam. Ảnh: Trân Châu 

Dự án cao tốc Bắc – Nam, đoạn qua Nghệ An có 87,84 km đi qua Thị xã Hoàng Mai và các huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc và Hưng Nguyên. Trong đó qua đất nông nghiệp 79,31 km, đoạn qua đất khu dân cư 8,53 km, số hộ tái định cư khoảng 642 km. Kinh phí giải phóng mặt bằng tổng thể dự kiến là 2.762 tỷ đồng, trong đó đoạn Nghi Sơn –Diễn Châu 1.261 tỷ đồng và Diễn Châu – Bãi Vọt 1.501 tỷ đồng; phê duyệt dự án là 2.191 tỷ đồng.

Cao tốc La Sơn - Túy Loan nằm trên tuyến cao tốc Bắc Nam. Ảnh: Internet
Cao tốc La Sơn - Túy Loan nằm trên tuyến cao tốc Bắc Nam. Ảnh: Internet

Tin mới