Nghệ An thu hút trên 13.500 tỷ đồng đầu tư từ nguồn ODA

(Baonghean) - Trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang triển khai thực hiện 26 Chương trình, dự án ODA với tổng vốn đầu tư 13.569 tỷ đồng.

Nhờ nguồn vốn ODA, TP.Vinh đã hoàn thành dự án  nâng cấp Nhà máy nước Vinh công suất 60.000 m3 ngày phát huy hiệu quả.		Ảnh: Hoàng Vĩnh
Nhờ nguồn vốn ODA, TP.Vinh đã hoàn thành dự án nâng cấp Nhà máy nước Vinh công suất 60.000 m3 ngày phát huy hiệu quả. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Trong số các dự án ODA đang vận hành, có 6 dự án mới năm 2016 gồm: Dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản địa phương  - Hợp phần 1: Khôi phục, cải tạo đường địa phương thuộc Dự án LRAM; Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Nghệ An; Hợp tác kỹ thuật về quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp tại tỉnh Nghệ An; Hỗ trợ kỹ thuật Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị;  Hỗ trợ quản lý nhà nước cấp địa phương theo hướng tăng cường trách nhiệm giải trình, đáp ứng nhanh tại tỉnh Nghệ An và Dự án đầu tư xây dựng Trạm y tế xã từ nguồn kinh phí viện trợ còn lại của giai đoạn 1 thuộc Chương trình hỗ trợ chính sách ngành y tế do EU viện trợ.

Để thúc đẩy các dự án, UBND tỉnh tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra các hạng mục theo tiến độ đề ra; tổ chức tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án; cùng đó tích cực giải ngân nguồn vốn đối ứng cho từng dự án.

Nguyên Nguyên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới