mask

Nghệ An: Tiếp trên 6.000 lượt công dân đến khiếu nại tố cáo

(Baonghean.vn) - Theo Thanh tra tỉnh Nghệ An, từ đầu năm 2018 đến nay, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn toàn tỉnh đã tiếp 6.021 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh; nội dung chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai.
Ông Vi Văn Sửu-Chánh Thanh tra tỉnh cho rằng việc giải quyết khiếu nại tố cáo

Tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11/2018, ông Vi Văn Sửu - Chánh Thanh tra tỉnh cho biết tình hình khiếu nại, tố cáo tập trung chủ yếu về lĩnh vực đất đai.

Trong đó, trụ sở tiếp công dân tỉnh tiếp 646 lượt, giảm  26,2%; các sở, ban, ngành cấp tỉnh tiếp 357 lượt, tăng 49,3%; các huyện, xã tiếp 5.018 lượt, giảm 9,5 %.

Tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh, tranh chấp đất đai phát sinh trên địa bàn toàn tỉnh năm 2018 là 7.267 đơn, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Năm 2018, toàn tỉnh đã giải quyết được: 213/223 vụ việc khiếu nại phát sinh thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 95,5%. Qua giải quyết các vụ việc khiếu nại cho thấy: Số vụ việc khiếu nại đúng 24/213 vụ việc, chiếm tỷ lệ 11,3%; số vụ việc khiếu nại có đúng, có sai 56/213 vụ việc, chiếm tỷ lệ 26,3%; số vụ việc khiếu nại sai 133/213 vụ việc, chiếm tỷ lệ 62,4%.

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi vào ngân sách nhà nước 4.694 triệu đồng  và 14.410m2 đất, trả lại cho công dân 140 triệu đồng và 650 m2 đất. Đã thu hồi về ngân sách nhà nước 1.073 triệu đồng, trả lại cho công dân 3,38 triệu đồng.

Đề nghị các cấp có thẩm quyền kỷ luật hành chính 19 cá nhân có sai phạm, đã xử lý 12 cá nhân, bảo vệ quyền lợi cho 82 người. Chuyển cơ quan điều tra 2 vụ việc.

Ảnh minh họa
Các vụ việc khiếu nại tố cáo tập trung chủ yếu ở lĩnh vực quản lý đất đai. Ảnh minh họa

Theo ông Vi Văn Sửu - Chánh Thanh tra tỉnh thì nguyên nhân chính dẫn đến việc khiếu nại, tố cáo là: Cơ chế, chính sách liên quan đến quyền lợi của người sử dụng đất còn nhiều bất cập, chưa phù hợp, chưa nhất quán; Pháp luật chưa có hướng dẫn cụ thể về xử lý đối với các trường hợp khiếu nại sai, tố cáo sai; Chưa có chế tài quy định đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo cơ quan hành chính các cấp đã giải quyết hết thẩm quyền, yêu cầu công dân phải thực hiện việc khởi kiện ra tòa.

Nhận thức về pháp luật của một số cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo còn có những hạn chế, nhất là trong việc xác định nội dung đơn, thẩm quyền xử lý, giải quyết do đó đã có một số vụ việc giải quyết chưa đảm bảo nội dung đơn của công dân.

Bên cạnh đó, một số công dân chưa hiểu rõ các quy định của pháp luật, về quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo nên trong thực tế tình trạng khiếu nại, tố cáo sai, hoặc khiếu nại, tố cáo có đúng có sai còn khá phổ biến và chiếm tỷ lệ khá cao. Đặc biệt có một số trường hợp nội dung đơn thư đã được các cấp, các ngành, giải quyết, trả lời đúng quy định của pháp luật nhưng vẫn cố tình tiếp tục khiếu nại để làm phức tạp tình hình. 

Tin mới