mask

Nghệ An: Trên 15.000 tỷ đồng hỗ trợ giảm nghèo bền vững

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đã thống nhất mức đầu tư trên 15.000 tỷ đồng để thực hiện  Đề án Chương trình mục tiêu Quốc gia xóa nghèo bền vững, giai đoạn 2016 - 2020.

Hiện nay, hộ nghèo của Nghệ An chiếm tỷ lệ 12,1% và 10,23% hộ cận nghèo (theo tiêu chí mới). Riêng 3 huyện nghèo tỉnh thuộc Nghị quyết 30a/CP có tỷ lệ hộ nghèo cao: Kỳ Sơn 65,57%, Tương Dương 49,84%, Quế Phong 51,44%, và Quỳ Châu (hưởng cơ chế hỗ trợ Nghị quyết 30a) tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm 50,55% . 

Một số diện tích đất rừng sẽ được chuyển đổi mục đích sử dụng để phục vụ xây dựng các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.
Hạ tầng cho phát triển kinh tế là một trong những ưu tiên để xóa nghèo bền vững ở Nghệ An.

Theo Đề án Chương trình mục tiêu Quốc gia xóa nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, mục tiêu đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2 - 3%/năm, trong đó các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a và các xã nghèo vùng dân tộc miền núi giảm từ 4 - 5%/năm. 

Tỉnh Nghệ An sẽ tập trung huy động đầu tư mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế, hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, giải quyết việc làm cho người lao động, tăng nhanh thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Để đạt được mục tiêu đó, UBND tỉnh đã thống nhất nguồn vốn thực hiện trên 15.000 tỷ đồng.

Bà Tăng Thị Hồng Nhung - Chủ tịch MTTQ thị trấn (áo hồng) trao cặp dê giống cho gia đình chị Trần Thị Quý, khối 1, thị trấn Tân Kỳ.
Người nghèo huyện Tân Kỳ được nhận dê giống về nuôi từ "Quỹ vì người nghèo" huyện.

Một số nội dung hỗ trợ giảm nghèo trong giai đoạn này gồm: Y tế, giáo dục, hỗ trợ xây nhà ở, cho vay tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề gắn với việc làm, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ tiền điện. Trong đó, giai đoạn này sẽ có 7.000 lao động thuộc diện nghèo được hỗ trợ dạy nghề với kinh phí hơn 51 tỷ đồng. 

Chương trình còn hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, hỗ trợ đi lao động xuất khẩu cho các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a; cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135/CP./.

 Xuân Hoàng

Tin mới