mask

Nghệ An: Xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT cần tiếp tục thực hiện mạnh mẽ cơ cấu lại, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, giá trị gia tăng cao, bền vững và hiệu quả". Đó là chỉ đạo của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị triển khai hoạt động năm 2020 của ngành Nông nghiệp và PTNT.

Chiều 3/1, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức tổng kết năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  Nguyễn Văn Đệ - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT. Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Các chỉ tiêu quan trọng đều vượt mức kế hoạch

Năm 2019, mặc dù nhiều khó khăn, thử thách nhưng các chỉ tiêu về nông nghiệp cơ bản đều hoàn thành vượt mức kế hoạch giao, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và thực hiện thành công các nhiệm vụ kế hoạch của tỉnh, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống dân cư nông thôn. Tốc độ tăng trưởng GTSX ước đạt 4,97%; số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) trên 40 xã, có 4 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ, đạt chuẩn NTM; tỷ lệ số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 83%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 58%.

Trao Huân chương Lao động hạng III cho cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Phú Hương
Trao Huân chương Lao động hạng Ba cho cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Phú Hương

Cơ cấu kinh tế nội ngành tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ được chuyển đổi mạnh, nâng cao giá trị gia tăng, bền vững theo định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt trên 1,2 triệu tấn.

Tuy từ tháng 3/2019 đến nay dịch tả lợn châu Phi gây hại nhưng chăn nuôi vẫn phát triển khá, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng 237 nghìn tấn. Sản xuất lâm nghiệp tiếp tục chuyển biến mạnh về chất. Sản xuất thủy sản tăng trưởng mạnh, tổng sản lượng đạt 220.000 tấn. Đến nay, tổng mức đầu tư các dự án thuộc ngành đạt trên 22.369 tỷ đồng.

Các tập thể xuất sắc nhận cờ thi đua của Chính phủ. Ảnh: Phú Hương
Các tập thể xuất sắc nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Ảnh: Phú Hương

Năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đã được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; Cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT (đơn vị xuất sắc 10 năm) về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM; được Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh công nhận Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Phú Hương
Các cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Phú Hương

Năm 2020, ngành Nông nghiệp và PTNT phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 4,5-5,0%; tỷ lệ che phủ của rừng: 58% Tỷ lệ dân nông thôn được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 85%; số xã đạt chuẩn NTM 30 xã, 2 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ, đạt chuẩn NTM.

Phát triển nông nghiệp bền vững

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh: Năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng trong hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh.

Sở Nông nghiệp và PTNT được Chính phủ tặng cờ thi đua vì thành tích xuất sắc năm 2018. Ảnh: Phú Hương
Sở Nông nghiệp và PTNT được Chính phủ tặng Cờ thi đua vì thành tích xuất sắc năm 2018. Ảnh: Phú Hương

Ngành Nông nghiệp và PTNT cần tiếp tục thực hiện mạnh mẽ cơ cấu lại, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, giá trị gia tăng cao, bền vững và hiệu quả. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế nhằm thu hút nguồn đầu tư nước ngoài; phát triển thị trường, thúc đẩy xuất khẩu nông sản. Quản lý, bảo vệ và sử dụng các nguồn tài nguyên, môi trường bền vững, hiệu quả. 

Phát triển cam Vietgap tại xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương. Ảnh: Phú Hương
Phát triển cam VietGAP tại xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương. Ảnh: Phú Hương

Đồng thời tiếp tục ưu tiên chỉ đạo và huy động nguồn lực cho phát triển nông thôn, trọng tâm là thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, xóa đói, giảm nghèo đảm bảo an sinh xã hội.

Dịp này, có 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, 2 tập thể được Chính phủ tặng Cờ thi đua, 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Tin mới