mask

Nghi Lộc: Thu ngân sách đạt 239 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - 9 tháng đầu năm, Nghi Lộc thu ngân sách đạt 239 tỷ đồng, đạt 91% dự toán, là một trong những huyện có số thu cao của Nghệ An.

Nguyên nhân tăng thu của Nghi Lộc là do đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng (QSD) đất, trong 9 tháng đã tổ chức đấu giá thành công 261/308 lô đất tại 14 xã, thị trấn, với tổng số tiền SDĐ trúng đấu giá đạt 89,4 tỷ đồng.

Cộng lại, một số khoản thu đạt khá như: Thu tiền sử dụng đất 107,229 tỷ đồng, đạt 126,15% dự toán; thu tiền khai thác khoáng sản 1,8 tỷ đồng (đạt 151% dự toán); thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1,431 tỷ đồng đạt 110% dự toán; thu phí, lệ phí 3,277 tỷ đồng; thu tiền thuê đất 1,964 tỷ đồng.

Nghi Lộc: Thu ngân sách đạt 239 tỷ đồng ảnh 1
Sản xuất tại  Công ty Mavin khu CN Nam Cấm - Nghi Lôc. Ảnh: Trân Châu

Chi ngân sách 9 tháng trên địa bàn đạt  645,851 tỷ đồng, đạt 79% dự toán, trong đó chi thường xuyên 444,331 tỷ đồng, đạt 78,5% dự toán, chi đầu tư xây dựng cơ bản 17,427 tỷ đồng, đạt 82,3% dự toán, chi chương trình mục tiêu và bổ sung ngân sách cấp dưới 184 tỷ đồng.

Cũng trong 9 tháng đầu năm, thẩm định quyết toán vốn đầu tư 72 công trình với tổng vốn đầu tư được quyết toán 111,4 tỷ đồng/tổng vốn đầu tư hoàn thành chủ đầu tư đề nghị quyết toán 115,913 tỷ đồng, tiết kiệm được 4,513 tỷ đồng (tỷ lệ giảm 3,89%).

Tin mới