mask

Ông Pompeo: Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới cao hơn đối với Iran

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nói sẽ đưa ra lệnh trừng phạt mới và cô lập Iran để đáp ứng với sự phát triển của chương trình hạt nhân.

Việc mở rộng mới nhất của chương trình hạt nhân Iran, sẽ dẫn đến sự cô lập và trừng phạt hơn nữa. Các quốc gia phải khôi phục tiêu chuẩn không làm giàu chương trình hạt nhân Iran đã từng có”, - ông Pompeo viết trên Twitter.

"Chế độ Iran, được trang bị vũ khí hạt nhân, sẽ gây nguy hiểm lớn hơn đối với thế giới", - Ngoại trưởng Mỹ nói thêm.

Ngày 8 tháng 5, Iran tuyên bố đã bắt đầu giai đoạn đầu tiên chấm dứt một số thỏa thuận trong giao dịch hạt nhân. Tehran giải thích các biện pháp được thực hiện bởi việc Washington vi phạm thỏa thuận hạt nhân và áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với đất nước.

Tin mới