mask

Quy định mới về mức chi hoạt động giám sát, phản biện cho MTTQ và các đoàn thể ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết quy định về nội dung và mức chi kinh phí đảm bảo hoạt động giám sát phản biện xã hội của UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An giám sát thuốc BVTV ở Diễn Châu. Ảnh tư liệu
MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An giám sát thuốc BVTV ở Diễn Châu. Ảnh tư liệu

Theo đó, nghị quyết quy định, chi công tác phí cho các đoàn công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, khảo sát: bao gồm thanh toán công tác phí, tiền thuê chỗ ở nơi công tác, phương tiện phục vụ công tác giám sát, phản biện xã hội, chi tổ chức hội nghị thực hiện theo quy định hiện hành của HĐND tỉnh về một số mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Còn đối với hội nghị đối thoại, tọa đàm, hội thảo, nghị quyết quy định còn được chi một số khoản như sau: 

+Chi chủ trì cuộc họp, đối với cấp tỉnh, mức chi 150.000 đồng/người/cuộc họp; cấp huyện là 100.000 đồng/người/cuộc họp; cấp xã là 70.000 đồng/người/cuộc họp.

+Thành viên tham gia cuộc họp, đối với cấp tỉnh là 100.000 đồng/người/cuộc họp; cấp huyện là 70.000 đồng/người/cuộc họp; cấp xã là 50.000 đồng/người/cuộc họp.

+Chi báo cáo tham luận theo đơn đặt hàng, cụ thể cấp tỉnh là 500.000 đồng/bài viết; cấp huyện là 350.000 đồng/bài viết; cấp xã là 250.000 đồng/bài viết.

- Trường hợp thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội có nội dung phức tạp, thuộc lĩnh vực chuyên môn sâu, cần lấy ý kiến tư vấn, phản biện của các chuyên gia độc lập, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh quyết định việc thuê chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư vấn độc lập nhưng phải có hợp đồng công việc, có sản phẩm chất lượng được thủ trưởng đơn vị phê duyệt.

Số lượng chuyên gia do cơ quan chủ trì quyết định, nhưng tối đa không quá 5 chuyên gia cho nội dung cần thẩm định hoặc tư vấn trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Mức chi: 1.000.000 đồng/báo cáo kết quả thẩm định hoặc tư vấn.

- Chi bồi dưỡng thành viên tham gia đoàn giám sát, phản biện xã hội ngoài chế độ thanh toán công tác phí thực hiện theo quy định hiện hành của HĐND tỉnh về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Nghệ An còn được chi bồi dưỡng cụ thể như sau:

+ Thành viên chính thức của đoàn giám sát cấp tỉnh là 100.000 đồng/người/ngày; cấp huyện là 70.000 đồng/người/ngày; cấp xã là 50.000 đồng/người/ngày.

+ Các thành viên khác của đoàn giám sát cấp tỉnh là 70.000 đồng/người/ngày; cấp huyện 50.000 đồng/người/ngày; cấp xã 35.000 đồng/người/ngày.

- Chi xây dựng báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội (báo cáo theo định kỳ, báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội theo chuyên đề được giao) và văn bản kiến nghị (tính cho sản phẩm cuối cùng, bao gồm cả tiếp thu, chỉnh lý), được thực hiện, ở cấp tỉnh 2.000.000 đồng/văn bản; cấp huyện 1.400.000 đồng/văn bản; cấp xã 1.000.000 đồng/văn bản.

Nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành và được bố trí trong dự toán hàng năm của các cơ quan, đơn vị.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2018./.

Tin mới