mask

Quỳ Hợp cưỡng chế 29 doanh nghiệp nợ đọng thuế

(Baonghean.vn) - Thực hiện việc thu hồi, xử lý nợ đọng thuế năm 2017, huyện Quỳ Hợp đã tiến hành cưỡng chế đối với 29 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản không nộp thuế.

Nợ đọng thuế Quỳ Hợp
Đoàn liên ngành huyện Quỳ Hợp lập biên bản doanh nghiệp Đại Huy Đạt chây ì nộp thuế. Ảnh: Phan Giang

Để thu hồi, xử lý nợ đọng thuế năm 2017, huyện Quỳ Hợp đã thành lập Đoàn liên ngành 718 tiến hành cưỡng chế đối với 29 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản không nộp thuế.

Tại xã Thọ Hợp, Đoàn liên ngành 718 của huyện đã tiến hành cưỡng chế thuế đối với 2 doanh nghiệp Đại Huy Đạt và doanh nghiệp Việt Châu. Đây là 2 trong những doanh nghiệp nợ đọng thuế khó thu. 

Từ ngày 8 - 16/6/2017, Đoàn liên ngành 718 của huyện Quỳ Hợp sẽ cưỡng chế 29 doanh nghiệp còn nợ đọng tiền thuế gần 15 tỷ đồng. 

Nợ đọng thuế Quỳ Hợp
Hiện 29 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản ở huyện Quỳ Hợp còn nợ đọng tiền thuế gần 15 tỷ đồng. Ảnh: Phan Giang

Nhằm chống thất thu thuế, hoàn thành thu ngân sách nhà nước theo chỉ tiêu được giao, huyện Quỳ Hợp đã triển khai một số giải pháp chống thất thu thuế như: Thành lập các đoàn liên ngành thu nợ thuế; chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung rà soát về việc làm thủ tục thuê đất các doanh nghiệp trên địa bàn. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, đôn đốc để các doanh nghiệp cam kết và nộp đầy đủ kịp thời các khoản tiền thuế. Lập biên bản kiểm tra, biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật về thuế đúng trình tự,

Nếu vẫn chây ì không thực hiện, huyện sẽ triển khai biện pháp mạnh là cắt điện, cưỡng chế tài sản…

Phan Giang

Tin mới