mask

Sáng 9/8, Nghệ An ghi nhận 31 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới, đều được cách ly từ trước

(Baonghean.vn) -Đa số các trường hợp nhiễm Covid-19 mới đều là người về từ vùng dịch ngoại tỉnh, được cách ly ngay khi về đến địa phương.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 19h00 ngày 08/8 đến 6h00 ngày 09/8), Nghệ An ghi nhận 31 trường hợp dương tính mới với Covid-19.

Công dân Nghệ An trở về từ vùng dịch. Ảnh: Tiến Hùng
Công dân Nghệ An trở về từ vùng dịch. Ảnh: Tiến Hùng

1. Bệnh nhân N.X.V, nam, sinh 2001. Địa chỉ: Sơn Thành, Yên Thành. Ngày 24/7, bệnh nhân đi từ Hà Nội về đến Yên Thành. Bệnh nhân được cách ly tại Trạm y tế Sơn Thành và được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần vào các ngày 25/7, 27/7, 01/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 7/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 4 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 8/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 5 gửi CDC. Tối ngày 8/8, xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

2. Bệnh nhân L.T.N, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Sơn Thành, Yên Thành. Ngày 24/7, bệnh nhân đi từ Hà Nội về đến Yên Thành. Bệnh nhân được cách ly tại Trạm Y tế Sơn Thành và được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần vào các ngày 25/7, 27/7, 01/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 7/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 4 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 8/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 5 gửi CDC. Tối ngày 8/8, xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

3. Bệnh nhân L.T.T, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Sơn Thành, Yên Thành. Ngày 24/7, bệnh nhân đi từ Hà Nội về đến Yên Thành. Bệnh nhân được cách ly tại Trạm Y tế Sơn Thành và được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần vào các ngày 25/7, 27/7, 01/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 7/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 4 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 8/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 5 gửi CDC. Tối ngày 8/8, xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

4. Bệnh nhân L.V.T, nam, sinh 1996. Địa chỉ: Sơn Thành, Yên Thành. Ngày 24/7, bệnh nhân đi từ Hà Nội về đến Yên Thành. Bệnh nhân được cách ly tại Trạm Y tế Sơn Thành và được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần vào các ngày 25/7, 27/7, 01/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 7/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 4 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 8/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 5 gửi CDC. Tối ngày 8/8, xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

5. Bệnh nhân N.Đ.T, nam, sinh 1997. Địa chỉ: Sơn Thành, Yên Thành. Ngày 26/7, bệnh nhân đi từ Hà Nội về đến Yên Thành. Bệnh nhân được cách ly tại Trạm Y tế Sơn Thành và được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần vào các ngày 26/7, 28/7, 02/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 7/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 4 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 8/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 5 gửi CDC. Tối ngày 8/8, xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2

6. Bệnh nhân V.H.H, nữ, sinh 2005. Địa chỉ: Sơn Thành, Yên Thành. Ngày 25/7, Bệnh nhân đi từ Hà Nội về đến Yên Thành. Bệnh nhân được cách ly tại Trạm Y tế Sơn Thành và được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần vào các ngày 26/7, 28/7, 02/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 7/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 4 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 8/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 5 gửi CDC. Tối ngày 8/8, xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2

7. Bệnh nhân H.TN, nữ, sinh 2002. Địa chỉ: Lăng Thành, Yên Thành. Ngày 3/8, bệnh nhân đi từ thành phố Hồ Chí Minh về đến Yên Thành. Bệnh nhân được cách ly tại Trường THCS Lăng Thành và được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần vào các ngày 3/8, 5/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 7/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 8/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 4 gửi CDC. Tối ngày 8/8, xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.   

8. Bệnh nhân T.T.K.A, nữ, sinh 2021. Địa chỉ: Lĩnh Sơn, Anh Sơn. Bệnh nhân là F1 và là con của bệnh nhân N.T.H.N đã được công bố trước đó. Ngày 2/8, bệnh nhân từ Long An về đến Anh Sơn. Bệnh nhân được cách ly tại Trường tiểu học Lĩnh Sơn và được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả Âm tính. Ngày 6/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 8/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, tối ngày 8/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

9. Bệnh nhân T.T.N, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: Lăng Thành, Yên Thành. Ngày 3/8, bệnh nhân đi từ thành phố Hồ Chí Minh về đến Yên Thành. Bệnh nhân được cách ly tại Trường THCS Lăng Thành và được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần vào các ngày 3/8, 5/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 8/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 gửi CDC. Tối ngày 8/8, xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.   

10. Bệnh nhân N.T.H, nữ, sinh 1999. Địa chỉ: Hùng Thành, Yên Thành. Bệnh nhân đi từ thành phố Hồ Chí Minh về, được lấy mẫu xét nghiệm 5 lần, lần thứ 5 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.   

11. Bệnh nhân T.T.H, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: Hùng Thành, Yên Thành. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về, được lấy mẫu xét nghiệm 5 lần, lần thứ 5 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.    

12. Bệnh nhân N.T.H, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: Hùng Thành, Yên Thành. Bệnh nhân đi từ thành phố Hồ Chí Minh về, được lấy mẫu xét nghiệm 5 lần, lần thứ 5 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.   

13. Bệnh nhân C.A.T, nam, sinh 2009. Địa chỉ: Hùng Thành, Yên Thành. Bệnh nhân đi từ thành phố Hồ Chí Minh về, được lấy mẫu xét nghiệm 5 lần, lần thứ 5 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

14. Bệnh nhân Đ.T.M, nữ, sinh 1999.  Địa chỉ: Hùng Thành, Yên Thành. Bệnh nhân đi từ Hà Nội về, được lấy mẫu xét nghiệm 5 lần, lần thứ 5 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.   

15. Bệnh nhân Đ.T.H, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: Sơn Thành, Yên Thành. Bệnh nhân đi từ Hà Nội về, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.   

16. Bệnh nhân V.G.C, nam, sinh 1980. Địa chỉ: Mường Lống, Kỳ Sơn. Ngày 3/8, bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Kỳ Sơn, được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần, lần thứ 2 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.    

17. Bệnh nhân V.Y.X, nam, sinh 1981. Địa chỉ: Mường Lống, Kỳ Sơn. Ngày 3/8, bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Kỳ Sơn, được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần, lần thứ 2 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.    

18. Bệnh nhân V.C.T, nam, sinh 1979. Địa chỉ: Mường Lống, Kỳ Sơn. Ngày 3/8, bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Kỳ Sơn, được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần, lần thứ 2 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.    

19. Bệnh nhân V.B.N, nam, sinh 1992. Địa chỉ: Nậm Cắn, Kỳ Sơn. Ngày 3/8, bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Kỳ Sơn, được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần, lần thứ 2 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.    

20. Bệnh nhân L.B.X, nam, sinh 1995. Địa chỉ: Lưu Kiền, Tương Dương. Ngày 2/8, bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Tương Dương, được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần, lần thứ 2 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.    

21. Bệnh nhân V.B.G, nam, sinh 2000. Địa chỉ: Tam Hợp, Tương Dương. Ngày 2/8, bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Tương Dương, được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần, lần thứ 2 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

22. Bệnh nhân N.V.S, nam, sinh 1987. Địa chỉ: Cát Văn, Thanh Chương. Bệnh nhân đi từ thành phố Hồ Chí Minh về cách ly tại KS ARMY Cửa Lò; lấy mẫu lần 2 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.  

23. Bệnh nhân T.V.L, nam, sinh 2003. Địa chỉ: Võ Liệt, Thanh Chương. Ngày 2/8, bệnh nhân đi từ thành phố Hồ Chí Minh về đến Thanh Chương, được lấy mẫu xét nghiệm 4 lần, lần thứ 5 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.  

24. Bệnh nhân N.T.H, nữ, sinh 1963. Địa chỉ: Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.T.H.A. Bệnh nhân được cách ly tại Trường mầm non Quỳnh Lâm khu vực Thuận Nghĩa ngày 02/8. Sáng 9/8, xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.  

25. Bệnh nhân N.V.H, năm, sinh 1993. Địa chỉ: Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.T.H.A. Bệnh nhân được cách ly tại Trường mầm non Quỳnh Lâm khu vực Thuận Nghĩa ngày 02/8. Sáng 9/8, xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.  

26. Bệnh nhân T.N.A, nữ, sinh 2003. Địa chỉ: Cầu Giát, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân  H.T.N và L.T.Q. Bệnh nhân được cách ly vào ngày 31/7 tại trường Mầm non Hoa Mai, thị trấn Cầu Giát. Sáng 9/8, xét nghiệm cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

27. Bệnh nhân L.V.N, nam, sinh 1988. Địa chỉ: Cầu Giát, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân  H.T.N và L.T.Q. Bệnh nhân được cách ly vào ngày 31/7 tại trường Mầm non Hoa Mai, thị trấn Cầu Giát. Sáng 9/8, xét nghiệm cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

28. Bệnh nhân L.V.D, nam, sinh 2013. Địa chỉ: Cầu Giát, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân  H.T.N và L.T.Q. Bệnh nhân được cách ly vào ngày 31/7 tại trường Mầm non Hoa Mai, thị trấn Cầu Giát. Sáng 9/8, xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

29. Bệnh nhân T.T.H, nữ, sinh 2002. Địa chỉ: Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân trở về từ Bình Dương vào ngày 1/8. Ngay sau khi về địa phương, bệnh nhân được cách ly tập trung tại Trường tiểu học Quỳnh Thanh. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm 5 lần, lần thứ 5 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

30. Bệnh nhân L.T.T, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: Sơn Thành, Yên Thành. Ngày 6/8, bệnh nhân từ Bình Dương về đến Yên Thành, cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Yên Thành. Sáng 9/8, xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

31. Bệnh nhân T.T.N, nữ, sinh 1960. Địa chỉ: Diễn Đoài, Diễn Châu. Ngày 4/8, bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Diễn Châu, được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần, lần thứ 2 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Như vậy, tính đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 407 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 19 địa phương: Quỳnh Lưu: 105, TP Vinh: 95, Yên Thành: 43, Tương Dương: 29, Diễn Châu: 27, Kỳ Sơn: 18, Nghi Lộc: 12, TX. Hoàng Mai: 11, Anh Sơn: 11, Nam Đàn: 10,  Đô Lương: 08,  Quỳ Hợp: 07, Thanh Chương: 07, Quế Phong: 07, Nghĩa Đàn: 04, Hưng Nguyên: 03, Tân Kỳ: 04, Con Cuông: 03, Cửa Lò: 02.

Tin mới