mask

Tăng cường chỉ đạo thực hiện BHYT học sinh sinh viên

(Baonghean) - Năm học 2015 - 2016, Liên ngành Sở Giáo dục và Đào tạo - BHXH - Tỉnh Đoàn đã tích cực phối hợp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai chính sách BHYT học sinh, sinh viên (HSSV). Tuy nhiên, tỷ lệ HSSV tham gia BHYT chưa đáp ứng mục tiêu đề ra, tỷ lệ HSSV tham gia BHYT năm học 2015 – 2016 mới chỉ đạt 91,26%; tỷ lệ HSSV tham gia BHYT không đồng đều giữa các địa phương.

Thẻ BHYT có dòng chữ này, bạn có thể lợi cả chục triệu đồng - ảnh 1
(Ảnh minh họa).

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2017, trên địa bàn tỉnh có 100% HSSV tham gia BHYT theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 – 2020; đồng thời tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT; ngày 14/9/2016,  Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành công văn số 6780/UBND-VX về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện BHYT học sinh, sinh viên. 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu Giám đốc các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Dạy nghề trên địa bàn tỉnh triển khai tốt các nội dung sau:

1.     Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An:

-   Phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh, Tỉnh Đoàn và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách BHYT học sinh, sinh viên; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện BHYT tại các Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc.

-   Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc:

+ Xác định việc thực hiện tốt công tác BHYT học sinh, sinh viên là trách nhiệm của Ban Giám hiệu, thầy cô giáo của nhà trường.

+ Phối hợp với BHXH các huyện tham mưu, đề xuất UBND cùng cấp chỉ đạo công tác BHYT học sinh, sinh viên trên địa bàn.

+ Chủ động hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH tổ chức hướng dẫn HSSV tham gia và được cấp thẻ BHYT theo đúng quy định. Đảm bảo 100% HSSV tham gia BHYT (Quy định tại Điều 2, Khoản 5 tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 - 2020).

+ Phối hợp với cơ quanBHXH rà soát các trường học chưa đạt tỷ lệ 100%, tìm nguyên nhân, kịp thời báo cáo UBND huyện, thành phố, thị xã để có giải pháp phù hợp vận động HSSV tham gia BHYT.

+ Đưa tiêu chí HSSV tham gia BHYT vào nội dung xem xét công nhận các danh hiệu thi đua khen thưởng.

-   Chủ trìm phối hợp với Sở Y tế kiện toàn hệ thống y tế học đường để thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với HSSV tại các cơ sở giáo dục trong tỉnh.

-   Phối hợp với Sở Tài chính, BHXH tỉnh tham mưu, đề xuất UBND tỉnh nâng  mức hỗ trợ BHYT HSSV từ ngân sách địa phương (ngoài mức hỗ trợ tối thiểu 30% từ ngân sách như hiện hành), nhất là các địa bàn khó khăn.

Cán bộ BHXH huyện Thanh Chương rà soát, xác minh thông tin hộ gia đình nông dân tham gia BHYT tại xã Thanh Yên. ảnh minh họa, Minh Quân
Cán bộ BHXH huyện Thanh Chương rà soát, xác minh thông tin hộ gia đình nông dân tham gia BHYT tại xã Thanh Yên (ảnh minh họa)

2.     Bảo hiểm xã hội tỉnh:

-   Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan, cơ quan thông tin đại chúng để tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành về lĩnh vực BHYT HSSV đến phụ huynh HSSV và các trường học trên địa bàn bằng nhiều hình thức phù hợp.

-   Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các Sở, ban ngành liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện BHYT HSSV.

-   Phối hợp với Sở Y tế, các cơ sở khám chữa bệnh, giải quyết kịp thời những vướng mắc, đảm bảo quyền lợi cho HSSV khi tham gia BHYT.

-   Chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với Phòng  Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện tốt BHYT HSSV, hướng dẫn các trường học thực hiện đúng quy trình, hồ sơ, thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi nhất để HSSV tham gia BHYT.

-   Đề xuất UBND tỉnh, các cấp, các ngành, biểu dương khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác BHYT HSSV.

3.     Sở Y tế:

-   Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho HSSV có thẻ BHYT, tạo điều kiện để các em HSSV được chăm sóc sức khỏe tốt nhất.

-   Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo củng cố và  phát triển cơ sở y tế trường học, tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác y tế trường học; hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên y tế trường học.

4.     Sở Tài chính:

-   Chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh lập dự toán và cấp phát kịp thời kinh phí hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng HSSV đảm bảo đúng quy định.

-   Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh nâng mức hỗ trợ BHYT HSSVtừ ngân sách địa phương (ngoài mức hỗ trợ 30% như hiện hành).

5.     Sở Thông tin và Truyền thông:

-   Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh phối hợp với cơ quan BHXH đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, tư vấn chính sách, pháp luật về BHYT.

6.     Tỉnh Đoàn

-   Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, BHXH tỉnh Nghệ An trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHYT HSSV tại trường học.

-   Chỉ đạo Ban Thường vụ các huyện, thành, thị Đoàn; Đoàn các trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc tăng cường việc tuyên truyền BHYT HSSV trên các kênh thông tin của tổ chức Đoàn.

2. BHYT đã trở thành sự hỗ trợ đắc lực về tài chính của nhiều người đến khám và chữa bệnh tại bệnh biện Đa khoa khu vực Tây Bức Nghệ An
BHYT đã trở thành sự hỗ trợ đắc lực về tài chính của nhiều người đến khám và chữa bệnh tại bệnh biện Đa khoa khu vực Tây Bức Nghệ An (ảnh minh họa).

7.     Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

-   Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế phối hợp với cơ quan BHXH cùng cấp tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT trong trường học trên địa bàn, giúp phụ huynh và học sinh hiểu rõ BHYT là loại hình bảo hiểm bắt buộc;

-   Đề ra các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ tham gia BHYT của đối tượng HSSV tại địa phương phấn đấu đạt 100%.

-   Chỉ đạo thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra tại các cơ sở giáo dục chưa triển khai kịp thời BHYT HSSV hoặc có tỷ lệ HSSV tham gia BHYT đạt tỷ lệ thấp.

-   Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp chặt chẽ với BHXH huỵên, thành phố, thị xã hướng dẫn thực hiện thu, cấp thẻ BHYT cho HSSV; xây dựng kế hoạch, đưa kết quả thực hiện vào chỉ tiêu thi đua hằng năm.

8.  Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Dạy nghề trên địa bàn:

-   Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho HSSV về vai trò của BHYT đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe ban đầu. Tổ chức các buổi giáo dục ngoại khóa về chăm sóc, tư vấn sức khỏe, sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình.

-   Đưa tiêu chí thực hiện BHYT HSSV vào kế hoạch năm học, kết quả thực hiện BHYT HSSV là một trong những nội dung đánh giá thi đua hằng năm của các khoa, phòng, lớp học.

9.     Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền và phối hợp phát động phong trào thi đua, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia và thực hiện đúng quy định Luật BHYT. Đồng thời giao BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực  hiện, định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

UBND tỉnh Nghệ An

Tin mới