Tăng cường giám sát các doanh nghiệp xả thải ra môi trường

(Baonghean.vn) - Chiều 6/1, Sở Tài nguyên & Môi trường hội nghị tổng kết năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, các địa phương cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, góp phần ổn định kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh. Trong công tác quản lý đất đai và đo đạc bản đồ, toàn tỉnh đã cấp 23.477 giấy chứng nhận cho các tổ chức, với diện tích trên 471 nghìn ha, đạt 96,14%; cấp 522.438 GCN đất cho hộ gia đình, với diện tích hơn 208 nghìn ha, đạt 89,53%.

Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị
Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Sở TN&MT thẩm định, trình UBND tỉnh 29 hồ sơ thu hồi đất, 103 hồ sơ giao thuê đất mới, 40 hồ sơ giao thuê đất của các tổ chức đang sử dụng đất, 211 hồ sơ cấp GCN đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất… Tiếp nhận 255 đơn kiến nghị, khiếu nại, tranh chấp, tố cáo và đã xử lý 100% số đơn tiếp nhận. Công tác quản lý tài nguyên nước, khoáng sản và biến đổi khí hậu được tăng cường. Trong năm 2016, Sở trình và đã được phê duyệt 13 giấy phép khoáng sản, phê duyệt trữ lượng khoáng sản 9 khu vực và 4 khu vực đóng cửa mỏ, thu hồi 5 giấy phép khai thác khoáng sản.

Cơ quan chức năng thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường lấy mẫu phân tích nước biển tại Cửa Lò.
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường lấy mẫu phân tích nước biển tại Cửa Lò.

Bên cạnh đó, Sở đã thẩm định 61 hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường (TĐTM); 20 hồ sơ phương án cải tạo phục hồi môi trường; 8 hồ sơ đề án bảo vệ môi trường chi tiết; xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đơn giảm cho hơn 190 trường hợp; cấp 17 sổ chủ nguồn thảo chất thải nguy hại; thu trên 1 tỷ đồng phí nước thải công nghiệp. Trong năm 2016, Sở tiến hành 10 cuộc thanh tra đối với 78 tổ chức, 10 cơ quan quản lý nhà nước và 1 đơn vị trực thuộc. Kiểm tra 152 tổ chức, xử phạt vi phạm hành chính đối với 91 tổ chức với số tiền trên 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, Sở TN&MT tập trung tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc cho các dự án trọng điểm trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, công tác xây dựng giá đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; tập trung công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo được duy trì thường xuyên, công tác bảo vệ môi trường được quan tâm, đẩy mạnh.  

Các đại biểu và thành viên dự hội nghị
Các đại biểu và thành viên dự hội nghị

Năm 2017 Sở TN&MT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai thực hiện đề án của Chính phủ về tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020. Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, khuyến khích ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào công tác quản lý và khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, kê khai đăng ký đất đai. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, ngăn ngừa và xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với người dân, doanh nghiệp. tăng cường thanh tra, kiểm tra về quản lý, sử dụng tài nguyên.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Sở TN&MT đạt được trong năm 2016. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2017, Sở TN&MT tập trung tăng cường năng lực hiệu quả thanh tra, kiểm tra và sau thanh tra, kiểm tra; Nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Sở TN&MT cùng với một số huyện sớm khảo sát mô hình sử dụng đất đai, sau khi chuyển đổi ruộng đất; chủ động phối hợp với các ngành rà soát đất nông, lâm trường, nơi nào trọng tâm thì làm trước. Đồng thời giải quyết tốt các vướng mắc phát sinh trong tài nguyên, môi trường.

Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân
Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Đối với lĩnh vực môi trường, Sở cần tích cực triển khai dự án tổng thể môi trường làng nghề; giám sát các doanh nghiệp xả thải ra môi trường; tích cực tham gia chỉ đạo bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Hoàn thành các thủ tục đấu giá khoáng sản, thực hiện đảm bảo quy định các đơn vị thăm dò khoáng sản; kiểm tra các thủ tục khai thác khoáng sản sau cấp phép.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 15 tập thể, 45 cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UB của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cuộc vận động nông dân “Dồn điền đổi thửa”./.

Xuân Hoàng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới