mask

Thông báo triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Thành phần triệu tập dự Đại hội gồm: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) là đại biểu đương nhiên; các đồng chí đại biểu chính thức được bầu tại đại hội đại biểu đảng bộ huyện, thành, thị và các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh ủy Nghệ An vừa ra Thông báo số 2397-TB/TU, triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

Theo thông báo này, thành phần triệu tập dự Đại hội gồm: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) là đại biểu đương nhiên; các đồng chí đại biểu chính thức được bầu tại đại hội đại biểu đảng bộ huyện, thành, thị và các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Số lượng đại biểu triệu tập: 448 đại biểu.

Thời gian tổ chức đại hội: 3 ngày, từ ngày 16/10/2020 đến ngày 18/10/2020.

Địa điểm: Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An (số 6, Lê Mao, thành phố Vinh).

Thông báo cũng nêu rõ: Trưởng đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Quyết định số 3963-QĐ/TU, ngày 18/9/2020 của Tỉnh ủy có trách nhiệm thông báo cho đại biểu sắp xếp công việc về dự Đại hội đúng thời gian quy định; trước và trong quá trình diễn ra Đại hội, mỗi đại biểu phải đề cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm tuyệt đối an toàn sức khỏe tham gia Đại hội.

Tin mới