mask

Thực hiện 43 đợt quan trắc môi trường biển tại Cửa Lò, Cửa Hội

(Baonghean.vn) - Thực hiện chương trình quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An, năm 2016 Trung tâm quan trắc Tài nguyên & Môi trường đã hoàn thành 4 đợt quan trắc theo kế hoạch đã được duyệt.

Trong đó, đợt 1, 2 và 3 đã trình Sở TN&MT “Báo cáo kết quả quan trắc môi trường chương trình quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An”. Song song với đó, tiếp tục triển khai việc lưu giữ tài liệu, dữ liệu quan trắc đảm bảo tính liên tục.

 Quan trác
Thiết bị lấy mẫu nước biển ven bờ loại đứng, phục vụ quan trắc môi trường biển.

Năm 2016, Trung tâm thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước như: Giám sát môi trường nước biển ven bờ theo chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An tại bãi biển du lịch Cửa Lò và Cửa Hội... Kết quả, từ ngày 27/4/2016 - 14/9/2016 đã thực hiện 43 đợt quan trắc với 87 mẫu nước biển ven bờ và 4 mẫu trầm tích biển. Phối hợp kịp thời với các cơ quan hữu quan thực hiện việc quan trắc và phân tích môi trường tại các cơ sở sản xuất kinh doanh khi có yêu cầu và có kết quả chính xác để các các ngành liên liên quan trả lời, giải quyết.

Cụ thể: Phối hợp với Chi cục BVMT xác minh ô nhiễm môi trường tại 28 cơ sở với 42 mẫu nước, 7 mẫu khí, 30 mẫu đất và 1 mẫu bùn thải; Phòng Nước, biển và hải đảo lấy mẫu đánh giá chất lượng nước tại 1 cơ sở với 2 mẫu nước; Phối hợp với phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh xác minh ô nhiễm môi trường tại 7 cơ sở với 7 mẫu nước, 1 mẫu khí.

 Lấy mẫu nước biển ven bờ TX Cửa Lò phục vụ quan trắc môi trường biển
Lấy mẫu nước biển ven bờ TX Cửa Lò phục vụ quan trắc môi trường biển.

Hoàn thiện kế hoạch và dự toán hoạt động giám sát chất lượng nước cấp đầu vào của các nhà máy cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh trình Sở Tài nguyên và Môi trường, trình Sở Tài chính thẩm định. Triển khai thực hiện kế hoạch quan trắc, xác định cụ thể mức độ và phạm vi khu vực ô nhiễm khu vực Bãi rác Đông Vinh, hiện đã bàn giao kết quả cho UBND thành phố Vinh. Triển khai lấy mẫu môi trường xung quanh Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên, hiện đã bàn giao báo cáo cho Sở TN&MT.

Thực hiện “Đề án chuyển đổi đơn vị tự chủ khoa học và công nghệ theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP” và để đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới, thời gian qua, Trung tâm quan tâm, đầu tư phát triển dịch vụ Quan trắc môi trường, tư vấn bảo vệ môi trường. Năm 2016, thực hiện quan trắc giám sát chất lượng môi trường định kỳ tại 43 cơ sở SXKD trên địa bàn Nghệ An. ý kết các hợp đồng QTGS và tư vấn BVMT cho các CSSXKD. Ký kết 46 hợp đồng QTGS, lấy 1.239 mẫu phân tích và 8 hồ sơ tư vấn…

Hoàng Vĩnh

Tin mới