Tổng thống Iran: “Chúng tôi sẽ bắt Mỹ phải quỳ gối”

Tổng thống Iran Hassan Rouhani từ chối "đầu hàng" trước Washington, bài phát biểu của ông được truyền hình nhà nước phát sóng.
Tổng thống Iran. Ảnh: AP
Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: AP
"Chúng tôi sẽ bảo tồn sự vĩ đại lịch sử của dân tộc mình, và trong cuộc đấu sức, chúng tôi sẽ bắt Mỹ phải quỳ gối ", - ông nói.

Ông Rouhani cũng nói về các vấn đề kinh tế. Ông chỉ ra những khó khăn với thất nghiệp, nói rằng chính quyền phải nỗ lực nhiều hơn để giải quyết tình hình trên thị trường trong nước.

"Chúng ta phải cho thế giới thấy rằng chúng tôi sẽ vượt qua mọi khó khăn, và không bao giờ đánh đổi sự vĩ đại, tự do, độc lập, dân chủ, hệ thống cộng hòa, tôn giáo và văn hóa", -  ông nói.

Tin mới