mask

Trả lời kiến nghị cử tri về tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở khu tái định cư Thông Thụ (Quế Phong)

(Baonghean.vn) - Các hộ dân tại khu tái định cư xã Thông Thụ, huyện Quế Phong phản ánh chậm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
0:00 / 0:00
0:00

Trả lời:

Theo báo cáo của UBND huyện Quế phong:

a) Về đất ở: Tổng số hộ dân tái định cư xã Thông Thụ: 395 hộ, cụ thể về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

- Bản Na Lướm: Hiện nay, đã cấp được 80/96 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Còn lại 16 hộ chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với lý do chưa nhận lô đất của dự án giao hoặc bốc thăm nhưng không ở tại vị trí đã bốc thăm.

- Bản Lốc: Hiện nay, đã cấp được 57/82 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, còn 25 hộ dân chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với lý do đã thu hồi để thực hiện dự án di dời 33 hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại xã Thông Thụ theo Quyết định số 2905/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Nghệ An.

Trả lời kiến nghị cử tri về tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở khu tái định cư Thông Thụ (Quế Phong) ảnh 1

Bản tái định cư Na Hứm xã Thông Thụ, huyện Quế Phong. Ảnh tư liệu: Nhật Lân

- Bản Ăng Đừa (điểm TĐC Huôi Đừa): Hiện nay, đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 77/78 hộ, còn 01 hộ dân chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với lý do hộ dân này không đồng ý ký xác nhận hồ sơ kê khai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Bản Na Hứm (điểm TĐC Na Hứm): Đến nay đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 55/55 hộ dân tái định cư.

- Bản Mường Cạt (điểm TĐC Huôi Sai): Hiện nay, đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 82/84 hộ, còn 2 hộ chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với lý do: 2 hộ đang tranh chấp lô đất, khi đơn vị tư vấn trình hồ sơ cho UBND xã Thông Thụ ký xác nhận thì UBND xã chưa ký xác nhận do việc tranh chấp lô đất chưa giải quyết xong.

b) Đối với đất sản xuất nông nghiệp:

- Đất ruộng lúa nước: Tổng số hộ dân tái định cư xã Thông Thụ: 395 hộ. Tính đến tháng 5/2022, đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 72/359 hộ dân đã nhận đất sản xuất. Còn lại 287/359 hồ sơ đơn vị tư vấn đang hoàn thiện, hiện nay chưa chuyển Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra, thẩm định. Ngoài ra, có 36 hộ tái định cư Pù Sai Cáng, xã Thông Thụ chưa nhận đất ruộng của dự án giao.

Trả lời kiến nghị cử tri về tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở khu tái định cư Thông Thụ (Quế Phong) ảnh 2
Khu tái định cư thủy điện Hủa Na ở bản Lốc được chọn là địa điểm tái định cư cho 33 hộ dân thuộc diện di dời sạt lở ở Mường Phú, Mường Piệt. Ảnh tư liệu: KL

- Đối với đất sản xuất nông nghiệp trồng cây hàng năm khác: Hiện nay chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do đang vướng mắc 251,89ha đã giao đất sản xuất nông nghiệp cho nhân dân tái định cư nhưng không được khai hoang sản xuất do hiện trạng đang có rừng tự nhiên phải giữ lại theo Chỉ thị số 13/CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Ngày 19/7/2022, UBND tỉnh có Công văn số 5372/UBND-CN giao Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na phối hợp với UBND huyện Quế Phong cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan gửi Sở Nông nghiệp và PTNT để xin hướng dẫn của Tổng Cục Lâm nghiệp về phương án xử lý đối với diện tích rừng tự nhiên đã được UBND tỉnh cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.

- Đất lâm nghiệp: Tại 6 điểm tái định cư thuộc xã Thông Thụ đơn vị tư vấn giao đất đã giao đất hoàn thiện cho 430 hộ dân (gồm 395 hộ tái định cư và 35 hộ sở tại). Hiện nay, đơn vị tư vấn và UBND xã đã chuyển Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện thẩm định, in và trình UBND huyện ký xong 331 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 331 hộ dân tái định cư.

Còn lại 99 hồ sơ đơn vị tư vấn đang chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ chưa chuyển chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện thẩm định.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn UBND huyện Quế Phong kịp thời kiểm tra, thẩm định hồ sơ theo quy định, theo dõi tiến độ thực hiện./.

Tin mới