Triển khai đề án xây dựng sản phẩm lúa gạo Việt Nam chất lượng, năng suất cao

(Baonghean.vn)- Cử tri tỉnh Nghệ An đề nghị Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn nghiên cứu và sản xuất các loại giống lúa và cây trồng chịu hạn tốt. Đồng thời tiếp tục có kế hoạch giữ diện tích đất sản xuất nông nghiệp có điều kiện thuận lợi về tưới tiêu, tránh xây dựng các dự án trên diện tích đất sản xuất”.

Về vấn đề này, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trả lời như sau:

- Từ năm 1999 đến nay Chính phủ đã phê duyệt Chương trình giống qua các giai đoạn như sau: Quyết định số 225/1999/QĐ-TTg thời kỳ 2000-2005; Quyết định số 17/2006/QĐ-TTg về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số tiếp tục thực hiện Quyết định số 225/1999/QĐ-TTg ngày 10/12/1999 về Chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi và giống cây lâm nghiệp đến năm 2010 và Quyết định số 2194/2009/QĐ-TTg ngày 25/12/2009 phê duyệt đề án giống đến năm 2020.

Thu hoạch mùa trên cánh đồng xã Lục Dạ
Thu hoạch mùa trên cánh đồng xã Lục Dạ ( Con Cuông)

Trong lĩnh vực giống cây trồng, Bộ Nông nghiệp và PTNT luôn ưu tiên kinh phí cho các dự án về giống lúa nói riêng và giống cây trồng nói chung nhằm phát triển những giống có năng suất, chất lượng, đồng thời thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu trong đó có tính chịu hạn.

Cánh đồng lúa hình bản đồ ở Vĩnh Thành, Yên Thành
Cánh đồng lúa hình bản đồ ở Vĩnh Thành, Yên Thành

- Bộ Nông nghiệp và PTNT đang triển khai Đề án sản phẩm quốc gia “Sản phẩm lúa gạo Việt Nam chất lượng cao, năng suất cao” đến năm 2020, trong đó đẩy mạnh nghiên cứu, chọn tạo giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao, chịu được dịch bệnh và điều kiện bất thuận, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

PV (TH)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới