mask

Tuyển dụng nhân viên chương trình tăng cường gia đình

Làng trẻ em SOS Vinh thông báo tuyển dụng nhân viên chuyên trách chương trình tăng cường gia đình (FSP).

Số lượng: 01 nhân viên

Tiêu chuẩn:

- Tốt nghiệp đại học về các chuyên ngành: Phát triển nông thôn, Khuyến nông và phát triển nông thôn, Nông học, Lâm học, Nuôi trồng thủy sản, Chăn nuôi, Xã hội học, Kinh tế, Công tác xã hội, Sư phạm và các ngành khác có liên quan đến trẻ em và phát triển cộng đồng.

- Có sức khỏe tốt; Phẩm chất, đạo đức tốt; Có lòng yêu trẻ; Sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm văn phòng; Khả năng giao tiếp tốt; Có kỹ năng lập kế hoạch và tổng hợp, báo cáo; Có kỹ năng điều phối các hoạt động; Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm,...

Hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 11/05/2022 - 25/05/2022

Hồ sơ xin gửi về: Làng trẻ em SOS Vinh - Số 28 đường Herman Gmeiner - Vinh, Nghệ An.

Giám đốc

Lê Bá Lương

Tin mới