mask

Thông báo tuyển dụng công chức

(Baonghean.vn) - Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An có Thông báo số 38-TB/BTCTU về việc tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người có trình độ đào tạo thạc sĩ vào công tác trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2021.

Thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; Kế hoạch số 55-KH/TU, ngày 14/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyển dụng công chức vào các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2021.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An - Cơ quan Thường trực Hội đồng tuyển dụng thông báo tuyển dụng công chức (đợt 1) vào các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2021 như sau:

1. Đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 2, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ:

 a) Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập, rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học; tuổi đời không quá 30 tuổi tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển; có chuyên ngành đào tạo, các yêu cầu khác phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:

-  Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ Văn, lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông.

- Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học.

- Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-píc thuộc một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Cơ học, Tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

b) Người có trình độ thạc sĩ trở lên, tuổi đời không quá 30 tuổi tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển; có chuyên ngành đào tạo, các yêu cầu khác phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển; tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:

-  Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học) và Khoa học xã hội (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông.

- Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học.

- Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-píc thuộc một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Cơ học, Tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

2. Số lượng, vị trí việc làm và yêu cầu trình độ chuyên môn cần tuyển

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức là 38 người, thuộc 18 đơn vị

Tổng hợp chỉ tiêu, yêu cầu cần tuyển kèm theo tại link: Tổng hợp chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2021

3. Hình thức, nội dung tuyển dụng

3.1. Hình thức tuyển dụng:

Xét tuyển theo quy định của Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ.

3.2. Nội dung xét tuyển:

- Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển.

- Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển: Thí sinh đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn về kết quả học tập sẽ được phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Nội dung phỏng vấn: đánh giá kiến thức, năng lực cá nhân theo yêu cầu vị trí việc làm. Điểm phỏng vấn theo thang điểm 100.

3.3. Xác định thí sinh trúng tuyển:

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng theo từng vị trí việc làm.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm).

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu 2C-BTCTW có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

- Bản sao công chứng Giấy khai sinh; chứng minh nhân dân/căn cước công dân;

- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm kết quả học tập, trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật ra Tiếng Việt, có công nhận văn bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển. Trong trường hợp bằng tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo nước ngoài không ghi rõ loại khá, giỏi, xuất sắc thì bổ sung các tài liệu chứng minh kết quả học tập của người dự tuyển đạt loại khá, giỏi, xuất sắc theo xếp loại của trường.

- Giấy tờ được cơ quan có thẩm quyền chứng thực chứng minh đạt giải cá nhân trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc đại học.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- 02 ảnh cỡ 4x6 chụp trong thời gian 6 tháng trở lại (phía sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh), 03 bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh dự tuyển.

Hồ sơ dự tuyển được đựng trong túi bìa cứng, ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ nhận thông báo, số điện thoại liên hệ và danh mục hồ sơ. Mỗi thí sinh được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm. Trường hợp thí sinh nộp hồ sơ từ 02 vị trí trở lên, khai hồ sơ không đúng sự thật thì sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển.

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu điện đến địa điểm sau:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 20/9/2021 đến 20/10/2021 (đối với hồ sơ gửi theo đường bưu điện tính theo dấu bưu điện, hồ sơ nộp trực tiếp nhận trong giờ hành chính).

- Địa điểm nhận hồ sơ: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An (Số 26, đường Trường Thi, thành phố Vinh).

6. Thời gian tổ chức xét tuyển: Dự kiến trong tháng 11/2021

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển và các thông tin về kỳ tuyển dụng công chức cơ quan Đảng, đoàn thể năm 2021 được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Nghệ An. Địa chỉ truy cập: nghean.dcs.vn. Chuyên mục: Tuyển dụng công chức cơ quan Đảng, đoàn thể năm 2021. Số điện thoại liên hệ: 0915 575 268 (Liên hệ trong giờ làm việc).

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Hồ Đăng Tài

Tin mới