100% xã ngoại thành phố Vinh đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Sáng 19/11, Ban Tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu nông thôn mới tỉnh do đồng chí Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban cùng các ngành đã đi thẩm định các xã của thành phố Vinh. 

Cùng đi với đoàn có lãnh đạo thành phố Vinh.

Trước khi làm việc với UBND thành phố, đoàn đã đi kiểm tra một số tiêu chí về giao thông, hạ tầng... ở các xã Nghi Đức, Nghi Ân. 

Đoàn công tác của tỉnh đi thực địa kiểm tra nông thôn mới các xã ngoại thành.

Trong những năm qua, kinh tế thành phố Vinh được duy trì phát triển nhanh, bền vững, các mặt đời sống xã hội được cải thiện, an ninh chính trị được giữ vững, đồng bộ và đảm bảo, môi trường sống được cải thiện trên diện rộng.

Người dân Nghi Ân có thu nhập cao từ làng nghề hoa, cây cảnh

Đối với chủ trương xây dựng NTM ở 9 xã ngoại thành thành phố Vinh, Thành ủy, UBND thành phố đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, phổ biến các văn bản của Trung ương, tỉnh Nghệ An về chủ trương, chính sách, qui định, văn bản của Trung ương và tỉnh Nghệ An về chủ trương, chính sách, qui định, hướng dẫn của pháp luật về Nông thôn mới trên các địa bàn để thực hiện.

 Đến nay, thành phố đã huy động được 2.960.293 triệu đồng, trong đó ngân sách trung ương 25.114 triệu đồng, chiếm 0,85%; vốn ngân sách tỉnh 72.821 triệu đồng; ngân sách thành phố 312.777,2 triệu đồng; ngân sách xã 366,437 triệu đồng; nhân dân đóng góp 1.880.269 triệu đồng. 90% lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên.

Đồng chí Nguyễn Hồ Lâm, Phó ban điều phối văn phòng NTM tỉnh đánh giá 100% các tiêu chí NTM ở thành phố Vinh đều đạt và vượt.

 Theo đánh giá của Văn phòng Ban điều phối NMT tỉnh, thành phố đã hoàn thành các tiêu chí 41/41 thành viên đồng ý công nhận thành phố Vinh đạt NTM 100% các tiêu chí ở các xã. 10 tiêu chí vượt  chuẩn, trong đó có tiêu chí thu nhập.  9 tiêu chí còn lại  đạt chuẩn theo qui định.

Đồng chí Đinh Viết Hồng, Trưởng ban tổ chức thực hiện chương trình NTM tỉnh đánh giá cao các tiêu chí NTM của thành phố.

Phát biểu kết luận các nội dung, đồng chí Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBDN tỉnh cho rằng: Thời gian qua, Thành phố đã dồn lực bằng nhiều cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho các xã thi đua xây dựng NTM. Các tiêu chí NTM, đặc biệt là thu nhập binh quân đầu người hiện đã đạt 33,8 triệu đồng/ người/ năm. Đồng chí Đinh Viết Hồng khẳng định: 19 tiêu chí NTM theo qui định thành phố đã về đích. 

Đây là kết quả bước đầu đáng mừng cho thành phố, cho tỉnh và thành phố hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình trung ương. Đồng chí cũng lưu ý thành phố sẽ giữ và phát huy tốt hơn nữa các lĩnh vực với yêu cầu cao hơn.

P.V

TIN LIÊN QUAN

Tin cùng chuyên mục

Tin mới